Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/32

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KR1ST1ANsAN1) BY. 23 Blegerøen. Noget indenfor Blegerøboen, 2.3 m., sort og hvid stage, er der ingen strøm. Man ankrer lidt vestenfor linjen mellem boen og retranche- mentet paa 25 m. vand tvers af sygehuset paa 0dderøen. Vil man ankre udenfor boen, bør man sætte ankeret med stagen paa boen i Retranchementspynten; man har da 14—17— 32 m. vand. Der er fortøiningsringe i holmeme, og landtaug bør benyttes for .at støtte mod elvestrømmen. Fra Tangen (ytterste pynt paa vestsiden af Toridalselven) strækker sig et grundt .flak ud langs Galgebergtang(m og henimod retranchementet med dybder fra l-2 m. vand. Langs Galgebergtangen er opmudret en rende for indløbet i elven. I renden er der 3.3 m. vand. I den gamle kvarantænehavn mellem 0dderøen og BIegerøen er der ganske grundt og kun plads for nogle faa mindre fartøier, naar de fortøier. I l890 eiede hamevæsenet kun en af de større udstikker- brygger ved Vestre havn, medens de øvrige brygger eiedes af private I 1892 indkjøbtes den Rosenl(ilde & Co. tilhørende udstikker- brygge for 35 0O0 kr. I 1893 indkjøbtes den konsul Hans Johnsen tilhørende ud- stikke1—brygge med et ti1Iiggende større pakhus for en kjøbesum af 7O 000 kr. Disse to nævnte brygger reves og ny toldbod- brygge byggedes. Der sluttedes overenskomst med toldvæsenet om opførelse af en ny toldbodbrygge med shed o. s. v., saaledes at der kunde foregaa toldbehandling af varer i shedet. Havnevæsenet opførte en ny brygge af jern med shed o. s. v., medens toldvæsenet bl. a. opførte nyt toldpakhus og udlagde til almindelig benyttelse den grund, hvorpaa dets ældre pak- hus stod. Toldbodbryggen blev færdig i 1895 og kostede havnekassen nær 2O0 000 kr. I 1892 indkjøbtes videre for havnekassens regning to mindre eiendomme ved Østre havn, ved Kirkegadens og Kronprinsens gades almenninger, for at erholde bedre plads ved disse. Bryggen ved førstnævnte almenning blev i aarene 1893 og l894 fuldstændig ombygget og betydelig udvidet. I 1894 indkjøbtes videre de firmaet Saml. Otto & Co. til- hørende store tomter i Vestre Strandgade med paastaaende pak- boder og brygger for en kjøbesum af 150 O0O kr., afdragsfri i 1O aar mod 4 pct. renter. Her byggedes Smiths kai. For havnekassens regning kjøbtes i 1896 de af firmaet F. Reinhardt St Co. tilhørende brygger og pakboder ved Vestre havn.