Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/318

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

— GmN1)UM III—2RRED. 307 Af herredets samlede areal, 295.3 km.2, er fastland l3O.5 km.2 En ø i Øvre Øidnavatn udgjør 0.5 km.9 og nogle smaaøer i Øvre og Nedre Øidnavatn O.1 km.2 Grindu1n herred indbefatter Undaleus fortsættelse mod nord fra Øvre til Nedre Øidnavatn og desuden de dalfører, som ud- munder i Øvre Øidnavatn med mellemliggende heier. Derhos strækker det sig mod nordøst henimod grændseu mod Nedenes, saaledes at endel af landstrækningerne paa begge sider af Mandals- eIven kommer til at høre til herredet. Den meste bebygning ligger i de nævnte dalfører og sidedalene. Ved ZlI(lHdál(3R, Grindumdalen og Vaa“rdalen deles herredet. Strækningen øst for Mandalen har temmelig høie fjelde. Her ligger paa grændsen mod Aase1—al Nordaafl(1ld og paa grændsen mod Bjelland og Evje Skar-heia, og paa Bjellandsgrændsen Ho“meheia, 353 m. Af selve Mandalen er det en kortere Strækning omkring Smedsland og Kollungtveid, Som ligger i herredet. Strækningen mellem Mandalen og Grindumdalen har endel, mest skogbevoksede aaser og fjelde. Fra nord mod syd Høgaas, Soljjeld, IZ’f-Saa-S og paa grændsen mod Bjelland Gløheia. Grindumdalen, der fra Hanekilen ved Mandalen strækker sig sydover til Øvre Øidna-vatn, er et ubetydeligt dalføre, der fra gaarden Haaland falder mod nord til Mandalen og mod syd til Undalen. Dyrkbar mark er der omkring Grindumvatn og ved Haaland. d Fra Øidnavatn, hvor Undalen regnes at begynde, bliver dalen bredere, navnlig omkring Øidnavatn; dalbunden optages dog for den væsentligste del af dette vand; nedenfor er dalen atter trang. skogbevokset og med steile sider, der atter udvider sig ved Nedre Øidnavatn. Strækningen mellem Grindumda1en og Vaardalen er -en stærkt kuperet heistrækning, bevokset med skog i de lavere dele. Toppe her er Flotaarshei, Grindumhei, T1.—erliknuten og Brurliknuten paa grændsen mod Hægebostad. Vaardalen kommer fra Hægebostad og strækker sig til Øvre Øidnavatn. Den er en trang fjelddal med steile sider og har kun lidet dyrkbart land, men er bevokset med skog. . Strækningen vest for Vaardal har karakter af en høislette med steile styrtninger mod Vaardal. Ogsaa disse fjelde er for det meste skogbevoksede. Toppe her er Kje(llandsheia og Sæm-thomheia, begge paa græ11dsen mod Hægebostad. Det faste fjeld i Grindum herred bestaar af granit.