Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/316

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

B.1E1‘1.AN1) HEBm-:n. 305 smal, tung og bakket med bredde ca. 2 m. og stigninger indtil 1:4; fra høiden vestenfor Bjærland tog tidligere i nordvestlig retning af en nu nedlagt gammel præstevei over til Grindum. Glaabeveiens længde er 9.1 km. 3. Fra Glaabeveien ved Aagedal sidevei nordover til Dal(m, senere omlagt med bredde ca. 2.5 m., største stigning 1:7 og længde 3 km. 4. Fra chausseen ved Bjelland kirke gjennemgangsvei øst- over om Sl(jeggestad. Tønesland og Kola-ud til Hægeland grændse ved ø-igaren, hvorfra fortsætteS til jernba11en ved Kile (kfr. bygde- vei nr. 3 i Hægeland). Over Mandalselven ved Bjelland kirke fører en indklædt sprængværksbro af træ med 2.6 m.s kjørebredde. Veien, der almindelig benævnes Kolandsveien, hører til de mest befærdede i amtet; bredden er 3.2 m., største stigning 1: lO og længden 7.9 km. 5. Fra Sølvskar paa Kolandsveien sydover til Tveresland og IØelland ny anlagt vei med bredde 2.6 m., største stigning l:8 og længde 3.4 km. 6. Fra Tøneslaml paa Kolandsveien nordover til Hægland og Rolan(l: bredde 2.5 m., største stigning ca. l:7 og længde 7 km. 7. Fra Koland gjennemgangsvei sydover til Finsland grændse ved Srmdbø (kfr. bygdevei nr. 2 i sidstnævnte herred). Veien, der for tiden er under oparbeidelse og skal være fuldført i l903, faar en bredde af 3.2 m., største stigning 1:10 og længde 3.3 km. 8. Fra Mandalschausseen mellem Foss og Homm-e bro gjen- nemgangsvei vestover til Grindum grændse ved Seland, hvorfra for-tsættes ned til Haartveid i Undalen (kfr. byg(levei nr. 6 i Grin- (lum herred). Veien, der er nyere og bedre end den søndenfor liggende Glaabevei, benyttes adskillig, bl. a. som adkomst til jernbanen for en del af Grindum. Bredde 2.5 m., største stig- ning ca. 1: 7 og længde inden Bjelland l.6 km. 9. Fra (—hausseen østenfor 1—Iomme bro vei i nordlig retning til gaardene Urdal og Aas-an. Bredde 2.ö m., stigning 1:8 og længde 3 km. . 10. Fra nordre Undal grændse ved Ø“i(lneskleven (kfr. bygde- vei nr. 19 i sidstnævnte herred) vei i nordøstlig retning til gaar- den Midbø, med en 0.3 km. lang afstikker fra Midbø sag til Naastad; ny vei med bredde 3.2 m., stigning 1:1O og samlet længde inden Bjelland 2.1 km. Den samlede længde af Bjelland herreds rodelagte bygdeveie iberegnet dem, der skal være fuldført i l903, bliver saaledes —1().9km. Au d re kj ø rb are v e i e. Af private gaardveie kan nævnes en saadan vestover fra hovedveien ved Mannflaavatn til østre Haraldstad nær Laudal græ11dse; fra Rydl(m(l ved Glaabeveien 20 — Lister og Mandals amt II.