Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/314

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BJELLAND HEBnE1). 303 53 . Haraldstad * H araldsstaðir. 56. Hessaa á Hessá. 5 7 . Trygsland * Tryggsland. 58. Præstegaarden Bjallan(l (*Bjárland). 59. Skjeggestad *1Skeggjastaðir. 6 I . Foss *Fors. 68. Roland *Röaland(? 69. Eivens1ad * Øyvindarstaðir. 71. Haugland *Haugaland. 76. Ask *AskT“. “ Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaard- navne: Gjemlestad, maaske af et mandsnavn G(1mlir eller af gemlir, et sksldeord for ørn. Haraldstad, af mandsnavnet Haraldr. Âv(IG—8t(l(Z, sandsynligvis af mandsnavnet Náttul.fr. Roland kan maaske forklares af mandsnavnet Röi eller af Rdaldr, Rauðr, Raði, kanske ogsaa af appellativet rá eller rö, vraa. g Skjeggestad er sandsynligvis afledet af mandsnavnet Skeggr, Skeggi, men kan ogsaa henføres til elvenavnet Shjegga. Ti-ygsland, maaske af mandsnavnet Tryggr, Tryggvi, eller kanske af þrýrekr. Eivenstad kommer af mandsnavnet Øyvindr. Aagedal er dannet af akr. Oldfund: Stenalder . . . 2 Broncealder . . . O Ældre jernalder . . 9 Yngre —— .“ . . . 3 Tilsammen 14 Stenaldersfundene bestaar i 2 flintøkser, som er fundne paa Homme og Apaasæ. Af ældre jernaldersfundene kan nævnes et gammelt fund fra Trygsland. Det blev gjort i 1821 og opbevares i Kjøbenhavn Her fandtes blandt andet 3 spænder, de to af selv og den tredje af forgyldt bronce, fra mellemjernalderen. Saa har man det store fund fra Aagedal med den bind I, pag. 591 omtalte guld- brakteat med runeindskrift. Fundet blev gjort i en langhaug med gravkammer. Her fandtes desuden 2 lerurner og stykker af 3 andre, et af ild skadet glasbæger, en spænde af forgyldt og nielleret sølv, en guldbrakteat uden indskrift m. m. Fundets indhold viser uimodsigelig, at graven tilhører en kvinde Efter oldsagerne Og runeindskriften at dømme, maa begravelsen have fundet sted