Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/312

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BJELLANÌ) Hr-;BRB1). 301 hest, 9 storfæ, 10 faar, 1 svin, 7 høns. Udsæd i 189O var: 1 hl.byg, 4 hl. blandkorn, 7 hl. poteter, O.4 ar anvendtes til næper, 0.3 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januur 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Bjærland, af skyld 4.54 mark. Husdyrl1oldi 1891 var: 1 hest, 1l storfæ, 1O faar, 7 høns. Udsæd i 1890 var: 3 bl. byg, 6hl. poteter, 24 kg. græsfrø, 2 ar anvendtes til næper; I aar til kjøl(kenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. . Haukenes, skrives almindelig Haugenes, af skyld 4.0ö mark. Husdyrhold i l891 var: 7 storfæ, 1 faar, 1 svin, 5 høns. Udsæd il890 var: 2.5 bl. byg, 5 bl. poteter, 5 kg. græsfrø, O.4 ar an- vendtes til næper, 0.05 ar til gulerødder; 0.4ð ar til kjøkkenhave- Væksten 1ste januar 1891 havdes her 1 2—hjulet arbeidskjærre. HODlIIlB, ytre, og Har-aldstad, øvre, af skyld 6.82 mark. Hus- (lyrhold i l891 var: l l1est, 13 storfæ, 1 faar, 5 høns, 13 bil(u- ber. Udsæd i 1890 var: 1 hl. byg, 4 bl. blandlrorn, 7 hl. poteter, ll(g. græsfrø. O.3:3 ar anvendtes til gulerødder og 0.3?3 ar til kjekkenhavevækster. Paa et fra gaarden særskilt bortforpagtet stykke, T(mgen, bor færgemand og landhandler. Hessaa, af skyld 4.67 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 9 storfæ, 9 faar, 5 høns. Udsæd i 1890 var: 2 hl. byg, 3 hl. blandkorn, 8 hl. poteter, 10 kg. g1—æsfrø. l ar anvendtes til gulerødder, næper og kaal og l ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Hessaa, af skyld 4.01 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, G storfæ, 1O faar, 3 høns. Udsæd i 189O var: 1 hl. rug, 4 hl. byg, 5 hl. poteter. 1.:35 ar anvendtes til næper, gulerødder og kaal og 1.35 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Hess-aa, af skyld 5.2—L mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 8 storfæ, l0 faar, 3 høns. Udsæd i 189O var: 4 hl. byg, 1 hl. blandkorn, 5 hl. poteter. 0.1O ar anvendtes til gulerødder, kaal Og næper og 0.1O ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Trygsl(md, af skyld 4.19 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 8 storfæ. 4 faar, 2 høns. Udsæ(l i 1890 var: 4 hl. byg. 2 hl. poteter. 0.05 ar anvendtes til gulerødder og 0.05 ar til kjøkkenhavevækster. — Trygsland. af skyld 4.4:3 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 9 storfæ, l3 faar, 6 høns. Udsæd i 1890 var: 2 hl. byg, 2 hl. havre, 5 hl. poteter. ar anvendtes til næper, gulerødder og kaal og ar til l(jøkkenhavevækster. 1ste ja- nuar 189l havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer.