Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/311

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

3O0 LISTER OG MANDALS AMT. 1.01 til 3 mark, 21 brug en matrikulskyld fra 3.01 til 5 mark, 6 brug en matrikulskyld fra 5.01 til 10 mark, l brug en matrikul- skyld over 1O skyldmark. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd m. m. er fra op- gaverne ved folketællingen i 1891. De større eiendomme i Bjelland er: Bjelland præstegaar(l; af skyld 13.06 mark, er ikke reduceret efter lov af 19de juni l882. Gaardens areal, heri ikke medregnet kirketomt, kirkegaard og plads for kirl(esøgendes —heste, udgjør 11i6.4:31 ha., saaledes fordelt: Hovedbruget, dyrket indmark . 8.79O ha. Udyrket indmark ..... 22.89O » Tun og haver ...... O.504 » Udma1—k (skog). . . 127.988 » 16O.172 ha. 2 husmandspladse . . 6.259 » 166.4:31 ha. Skogen bestaar hovedsaglig af furu, gran og birk, tildels ek og andre løvtræer. Den er større end fornødent til husbrug og har afgivet adskillig til salg. Til gaarden hører laksefiske i Mandalselven. Efter sognepræstens skematiske forklaring af 189l havde hovedbruget følgende besætning: 2 heste og 12 kjør, samt gjen- nemsnitlig avling: l1 hl. byg, 2O hl. havre, 70 hl. poteter og 20 hl. turnips og gulerødder. Husmandspladsenes samlede besætning udgjorde 4 storfæ og 8 smaafæ, samt den gjennemsnitlige avling ca. 12 hl. korn og 2O hl. poteter. Udsæd i 189O var: 0.5 hl. rug, 1.5 hl. byg, 1.5 hl. bland- korn, 3 hl. havre, 2 hl. havre til grønfoder, O.5 hl. vikker, lO hl. poteter, 20 kg. græsfrø. l ar anvendtes til turnips og 2 ar til gulerødder; 2 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører 2 husman(lspladse, nemlig: HGfff(’Zl.(’)l, med husdyrhold: 2 heste, 2 storfæ, 2 høns. Ud- sæd: O.17 hl. byg, 0.17 hl. havre til grønfoder, 3 hl. poteter, 0.13 ar anvendtes til næper, gulerødder og kaal. 1ste januar 1891 havdes her 1 4—hjulet arbeidsvogn. Z9(’l’g(lII, som tillige er landhandelSsted. Husdyrhold: l l1est, 3 storfæ, 1 svin, 2 høns. Uds“æd: 2 hl. byg, 2.5 hl. poteter. 0.10 ar anvendtes til kaal, næper og gulerødder. Bj(P7’Z(lIl(l, af skyld 4.43 mai-k. Husdyrhold i 1891 var: 1