Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/310

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


B—lELLAND HERHE1). 299 3 personer drev ved udgangen af aaret 1900 land h an del efter bevilling eller handelsbrev. De vigtigste handelssteder er Hessaa, Trygsland og Horn-me, om-e. Bjelland og Grindum sparebank havde i 19O0 en forvaltningskapital af 247 567 kr., hvoraf var formue 20417 kr. Bjelland og Grin(1ums brandforsikringsforening traadte i virksomhed l893. Forsikringssum pr. 31te december 190O var 498 780 kr. I Bjelland herred er følgende p o S t a n s t al t e r: Hessaa, Fos-s, Bjelland Der er ingen telegraf— eller rigstelefonstationer i herredet. Derimod er der privattelefon. Bebygningen i Bjelland herred ligger mest i Mandalen og paa heierne, navnlig mellem Mandalen og Undalen. Der er kun faa sætre. De fleste gaarde benytter heiegræs- gangene lige fra gaardene Bjelland herreds matrikulskyld er 314.63 mark. Bjelland herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelSe —1c7 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 6.7O mark. Ved udgangen af 1890 var det daværende Bjelland og Grin- dum herreds 81 gaardsnummere delt i 360 særskilt skyl(lsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 1891 var samlet i 3l7 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyl(l var 1.80 mark. “ Af disse 317 selvstændige brug var i Bjelland 169 brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.86 mark, og i Grindum 148 brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.72 mark. Ved udgangen af l895 var Bjelland og Grindum herreds 8l gaardsnummere delt i 389 særskilt skyldsatte brug og ved ud- gangen af 1900 var antallet af de særskilt skyldsatte brug 478 med en gjennemsnitsskyld af 1.19 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Bjelland thinglag: i 189l-—95 2576 kr., i 1892—97 2651 kr., i 189ð-99 2601 kr. — Efter den officielle statistiske ind(leling af de selvstændig beboede brug i 1891 havde i Bjelland herred: 35 brug en matrikulskyld indtil O.5O mark, 14 brug en matrikulskyld fra O.Ö1 til l n1ark, 92 brug en matrikulskyld fra