Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/299

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


288 1.1sTER OG B1AN1)A1.S As1T. Øislebø, Laudal og Finsland herreder: i 1891—1895 2570 kr., i 1893—-1897 2270 kr. og i 1895—1899 2533 kr. Efter den officielle statistiske inddeling af de selvstændig beboede brug i 1891 havde i Finsland herred: 11 brug en matrikulskyld af indtil O.50 mark, 19 brug en matrikulskyld fra 0.51 til l mark, 88 brug en matrikulskyld fra l.O1 til 3 mark, 19 brug en matrikulskyld fra 3.01 til 5 mark, 6 brug en matrikulskyld fra 5.01 til lO mark. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd m. m. er fra op- gaverne ved folketællingen i 1891. De større eiendomme i Finsland er: Grin(leland med en liden særskilt skyldsat parcel (0.09), af skyld 4.16 mark. Husdyrhold i 1891.var: 1 hest, 9 storfæ, lO faar. Udsæd i 1890 var: 4 hl. blandkorn, 5 hl. poteter. O.40 ur anvendtes til næper og 0.75 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Spikkeland, af skyld 5.88 mark. Husdyrhold i 189l var: l best, 12 storfæ, 11 faar. Udsæd i 189O var: 0.06 hl. l1vede, 3 hl. byg, 3 hl. havre, 6.5 hl. poteter, 1O kg. græsfro. 0.75 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. A Lausland, skrives almindelig Løvsland, af skyld mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 11 storfæ, 11 høns. Udsædi 189O var: 3.02 hl. havre, 6.25 hl. poteter, 12 kg. græsfre. 1.1O ar anvendtes til gulerødder, l.75 ar til næper og 0.50 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Lausland, se foregaaende, af skyld 4.43 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 9 storfæ, 9 faar, 5 høns. Udsæd i 189O var: 4 hl. blandkorn, 5.å30 hl. poteter. 1 ar anvendtes til næper og O.2O a-r til gulerødder. 1ste januar 1891 havdes her l 4—hjulet arbeidsvogn og 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Frikstad, skrives almindelig Frigstad, af skyld 5.14 mark. Husdyrhold i l891 var: l hest, 12 storfæ, 18 faar. Udsædi 1890 var: 1 hl. byg, 2 hl. blandkorn, 5 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 5 2—hjulede arbeidskjærrer. . Paa gaarden er opført et skolehus, hvor en inderst holdt 3 høns, og et handelshus, hvor der holdtes l hest. Begge huse uden jord. Fin-9land, af skyld 5.2Ö mark. Husdyrholdi 1891 var: l hest- 11 storfæ, 8 faar, 8 høns. Udsæd i l89O var: 2 hl. byg, 2 hl- blandkorn, 0.5 hl. havre, 5 hl. poteter. 1 ar anvendtes til kjekkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 1 4—hjulef arbeidsvogn og 2 2—hjulede arbeidskjærrer. — — Finsland, af skyld 4.61 mark. Husdyrhold i 1891 var: