Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/298

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FINSLAND HERRED. 287 Af industrielle anlæg er der en del mindre cirkelsage, saa- ledes paa .?lIæsel, þ)“eldskaar, Slottet, Klevel(md, øvre og nedre, Fins- l(md, JIam:fl(m, Røiraas, .EÏS“þ(3Z(lIl(Z, Djubesland, Leipslan(l, Grinde- l(md, Heglan(l, .4amsl(md og 1SMkkelan(l. 2 personer drev ved u(1ga-ngen af aaret 19OO landhandel efter bevilling eller handelsbrev. De vigtigste handelsteder er Bran1d“sc)old og Bøn-aas. Finsland aktiesamlag paa Brandsvold begyndte sin virksomhed 1893. Omsætning i aaret 1900 var 6O OO0 kr. Finsland landboforening begyndte 1892; dens formaal er landbonæringens fremme. Medlemmernes antal ved udgangen af aaret 19O0 var 36. “ f Finsland kvægavlsforening begyndte 1895; dens for- maal er kvægbestandens forbedring. Medlemmernes antal ved udgangen af aaret 1900 var 12. Der er i Finsland ingen rettigheder til udskjænkning af ol eller brændevin. Postanstalter er der ikke i Finsland. Der er ingen telegraf— eller rigstelefon stationer i herredet Derimod er der privattelefon. Bebygning. Finsland herreds bebygning er mest spredte heiegaarde. — s I Mandalen er kun nogle faa gaarde, og andre udprægede dalfører har herredet ikke. v Sætre er der ikke. Finsland herreds matrikulskyld er 29O.83 mark. Finsland herred har ifølge den trykte matrikulfortegnels.e 44 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 6.(31 1nark. Z Ved udgangen af 189O var herredets gaardsnummere delt i l59 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 1891 var samlet i 143 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 2—M mark. Ved udgangen afW1895 var antallet af de særskilt skyld- satte brug 169, og ved udgangen af 1900 var antallet af de særskilt skyldsatte brug 194 med en gjennemsnitsskyld af 1.50 mark. .Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Heddeland thinglag, som omfatter