Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/283

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

272 1.1STI—:R 0G MAN1)AI.S AMT. gammel hovedvei, hvis værste bakker dog er omlagte. Bredde 2.5—3.8 m., største stigning inden Øislebø ca. l:7 og længde 7.4 km. 1O. Fra Gangsaa ved sidstnævnte vei sidelinje sydover til Holme grændse ved Øigaren, hvorfra privat vei fortsætter til Svinstad (kfr. bygdevei nr. 11 i Holme). For en del af Øislebø danner denne rute en gjenvei til Mandal. Veien Gangsaa-Holme grændse— er nybygget med bredde 3.2 m., største stigning l: 10 og længde 1.8 km. 11. Fra chausseen ved Bine ca. 6 km. nordenfor Øislebø kirke vei i nordøstlig retning om Finsdal til K1:ashammer sag med offentligt færgested over Mandalselven. Fra endepunktet fører privat gaar-dvei videre til Finsaadal. Den hele vei er op- rindelig anlagt som gaardvei med bredde 2.3 m., stigninger indtil 1: 6 og længde 4.7 km. — 12. Fra “chausseen nordenfor Bue gaar en liden rodelagt Veistump østover til Mandalselven ved Fyglestveid, med privat færgested over til nævnte gaard. Bredde 2.5 m.,“største stigning l:9 og længde kun ca. 0.3 km. 13. Fra chausseen nær herredsgrændsen ved Voar: fører bygdevei i sydvestlig retning op til Laudal grændse ovenfor Fos- klev, hvorfra fortsættes til Sangesland m. v. (kfr. bygdevei nr. 1, 2 og 3 i Laudal). Bredde 2.Ö m., stigning l: 7.å og længde ca. 0.6 km. Den samlede længde af Øislebø herreds bygdeveie bliver saa- ledes:34.7 km. Andre kjørbare veie. Af saadanne findes kun en del i det foregaaende nævnte gaardveie, hvoraf ingen har mere end lokal betydning — Ri(leveie (fodstier). ØislebO herreds rideveie har betyd- ning for heiegaa.rdene. — Ridevei fra Finsaadal til Finsland ki-rke. Ridcvei fra Skaar til Stokkeland ved bygdeveien i Greipstad (Søgne heri-ed). Ridevei fra Sc?insfad i Holme heri-ed om Høiland og over til Ertseid i Sønd1—e Undal falder pa-a et lidet stykke inden Øislebø herreds sydvestre del. Vei fra hovedveien langs Sagbæk til Manneraag og videre ind i Søndre Undal herred. Fra Øislebø kirke fører en vintervei over Nomevatn og gjennem Reiersbødal. Øislebø herre(l var i 1899 delt i 7 skolekredse med l26 undervisningsberettigede børn, 4 lærere.