Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/275

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


264 LISTER OG MANDALS AMT. Der sælges noget brændeved. Middelprisen i 19Q0 pr. meter- favn var kr. 6..5O for birk, 5 kr. for or, og 5 kr. for furu. Af andre skogprodukter sælges furu— og birkestav. Skogen eies næsten udelukkende af bygdens indvaanere. Der er noget snaumark skikket til skogkultur, og der fore- gaar lidt saaning og plantning. De bedste skoggaarde er: I—Ieddelan(l, Finsdal, Høie, Fygles- tvei(l, Bue, Sj(EI)(?—S’Z(l)ld, ØWislebø, Surteland, Usland, Nome, Gangsa(1 og ]‘’insaadal. De største myrer i herredet er paa heierne mellem-Finsdal og Høie og mellem Nome og Røkkingen samt paa heien vest for He(l(Ielan(l. En liden del er muldmyrer skikkede for dyrkning. Størstedelen er mosemyrer. Der er lidet torvmyr med let adgang til brændtorv, og der bruges kun lidet torv som brændsel. I 1899 var der i Øislebø 4 i11dustrielle anlæg med en samlet arbeidsstyrke paa lO mand. Motorernes antal var 4 med 28 heStekræfter. ] Samlet ar— J Motorernes Motorernes l beidsstyrke.; antal. l heste- l W C .;g t vm g g-gg gk1ZaC—1’tex.g 1 garveri og barkemølle . . . l 4 1 ]0 1 sagl)rug ....... . . . 1 l i l0 1 n1eieri ...... . . W 3 l 1 3 1 sn1e(leværksted . . . W 2 i 1 i 5 I 1 I 1 6 personer drev ved udgangen af aaret 1900 la n d h a nd el efter bevilling eller handelsbrev. De vigtigste handelssteder er Fyglestveid, No-me og Øislebo. Øislebø og Laudal lan dboforeuing (fælles for begge herreder Øislebø og Laudal) begyndte 1885; dens formaal er land- bonæringens fremme. Medlemmernes antal ved udgangen af aaret 19OO var 55. W Øislebø og Laudal brandassuranceselskab traadte i virksomhed 189O. Forsikringssum pr. 31te december 19OO var 439 13O kr. Øislebø og Laudal sparebank havdei l90O en forvalt- ningskapital af kr. 70l 206, hvoraf var formue kr. lO0 030. d I Øislebø herred er Øislebø p o S t a n s t al t.