Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/25

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

16 1.1STER OG MANDAI.S AMT. dyrere end i selve London. De høie priser hidrørte fra den tid? da krigen og handelskonjunkturerne befolkede Kristiansand over det almindelige.» Leopol(l von B’lt(7h, som vari Kristiansand i 1807 i kapertiden, skildrer byen som livligere, end de andre reisende gjør: «Landets fjerde hovedstad, Kristiansand, har noget helt eget ved sig, som skiller den fra de tre andre, Kristiania, Trondhjem og Bergen, saa eiendommelig-, at den næsten ikke synes at tilhøre Norge. Som den ligger næsten ved landets sydligste pynt, i bunden af en herlig bugt, hvor hele krigsflaader kunde ligge trygt for a11ker, er Kristiansand det bedste tilflugtssted for skibe, som farer gjennem Kattegat. Derfor er hele Østersjø-flaader stadig at se udenfor Kristiansand. Her finder de alt, indtil de mindste smaating, som de maatte trænge til udbedring eller udrustning: flinke arbeidere og raskt arbeide, saa skaden kan gjenoprettes med mindst mulig forsinkelse, og desuden forskud, som for mange skippere er saa meget om at gjøre. Dette har paadraget Kristian- sand mangen spøg af naboerne, at de lever a“f vrag, og mere s1igt. Men dette er dog langtfra ikke den eneste næringskilde. Ingen havn i Norge er saa livlig, ingen værfter i saa uafbrudt virksom- hed. Selv nu, da engelske krigsskibe i truende nærhed skulde synes at standse al handel og samfærdsel sjøveien, selv nu lyder hammerslag uafladelig i vore ører. Her er det paabegyndte skrog af en kaper eller kutter, der et andet liggende paa siden, indhyllet i dampskyer fra tjærekjedlerne. Alle skibsfornødenheder er her saa let tilgjængelige som ingen andensteds i Norge. I de øvre dalfører af Østre-Agder, Mandal og Raabyggelagen vokser ekeskoge i mængde, og hvad fædrelandet ikke selv kan yde, kan let faaes med de forbiseilende skibe. Her bygges da ogsaa de fleste skibe, som Kristianias og Drammens kjøbmænd bruger til sin trælast- udførsel, og Kristiansands skibe har længe staaet høit i ry. Byens egen udførsel af planker og bord er derimod forholdsvis ringe; dog staar der nogle sagbrug ved Toridalselven. Paa grund af den livlige forbindelse med udlandet finder en her saa mange smaa- ting baade i det ydre ogi levevis, som snart minder om England, snart om Holland eller Tyskland, saaledes paa torvet en vældig hollandsk vindmølle som et taarn op i luften, og som sammen med kirken gjør tjeneste som et landemærke. Byen tæller nu 4 787 mennesker, foruden de fremmede. “ Ved færden udover fjorden fik vi først se, hvor godt der var sørget for byens værn. Midt foran byen laa svømmende batterier paa færger, andre batterier paa Lagmandsholm, to eller tre paa knauserne paa 0sterøen nær ind til havnen og flere langs stranden paa begge sider.» Under krigsaarene fra 1807 havde Kristiansand vel en del