Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/248

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

MANDAL LADESTED. 237’ Laks ......... kg. 5 800 Anden fisk . . » 13 980 Klipfisk . . . . » 4 860 Sild (saltet). . . hl. 1429 Hummer . . . . stkr. 7 l7O Rebslagerarbeide . . . kg. 570 Trælast .... . m.3 14 826 Feldspat. . . . . . tons 110 De norske sildefiskerier paa Island, som i aarene omkring l880 og senere var ikke ubetydelige, er begyndt af mandaliterne. I en lang række af aar havde der været drevet tømmerhandel paa Færøerne og Island fra Mandal, og tøn1merspekulanterne kom underveir med, at der søgte sild ind i de islandske fjorde. I slutningen af 60—aarene udrustedes den første ekspedition fra Mandal, men de, som begyndte, gjorde kun daarlige forret- ninger. Silden søger nemlig ikke hvert aar ind i hver fjord, og til sildefiskeri skal der erfaring, held og taalmodighed, og lykken var ikke altid mandaliterne gunstig, men af og til gjorde de gode forretninger. I de senere aar er der imidlertid udrustet flere og flere ekspeditioner fra de vestlandske byer. Industri. 1774 meddeltes bevilling til at indrette en rebe1—bane i Mandal. 1775 opførtes paa Malmø den nuværende store reberbanebygning, som er omtrent 2O0 favne lang. Ved slutningen af aarhundredet var der et hørhægleri, en saalelæderfabrik efter engelsk mønster, et linnedvæveri og et tobakspinderi. Johan F. KnutZen og F. Giertsen meddeltes under 27de juni l778 privilegium «til at spinde og forhandle røg— og snustobak». I Mandal var i 1899 l8 fabriker med en arbeidsstyrke paa 268 mand og et samlet antal arbeidsdage af 39 63O. Motorernes antal var 8 og deres hestekræfter 2l6. Dampsagene og kogeriet afsætter størstede1en af sine pro- dukter til udlandet, væsentlig England, Danmark og Island, samt tildels til byerne paa Norges vestkyst, ligesom reberbanen og garverierne ogsaa afsætter endel af sin produktion udenbys. Antallet af haandværkere i selvstændig stilling i 1895 var: l6 skomagere, 4 skræddere, 1O snedkere, 6 slagtere, 6 malere, l hattemager, 4 dreiere, 2 blikkenslagere, 4 hjulmagere, 3 guld- 8mede, 3 seilmagere, 3 urmagere, 1 sadelmager, 2 bødkere, 9 8mede og 12 bagere, hvilke samtlige væsentlig kun arbeidede for byens egen befolkning. Hjulmagerne og enkelte af snedkerne havde dog ogsaa nogen afsætning til udenbys kunder.