Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/238

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

m.m1)A1, 1.AI)EsTE1). 227 Norges bank i 1816 var det Mandal paalagte bidrag til Norges bank 9 490 spdl. Nedenes-huset kunde omkring 1820 ikke betale bønderne kjøbesummen for det tømmer, de havde ladet hugge og fløde. Da indehaverne af firmaet døde (M. KnutZen i l823 og Giertsen i 1825), viste baade deres firma og deres personlige boer sig at være fallit. J. Ø. Bugge og Chr. A. Bugge har skrevet: «Mandal, lokal- historiske optegnelse», hvilke her er benyttet. IMandal er født maleren Adolj’ Ti(lemand den 14de august 1814. Sit første billede udstillede han i 1841, men fra l845 fulgte efter hverandre en række berømte billeder af det norske folkeliv. Hans billeder er farvet af den tyske romantik, men hans opfatning af det folk, han skildrer, er ædel og poetisk. Han døde i Kristiania 1871. Undergrunden. Den del af Mandal, som ligger paa elvens nordside, støder umiddelbart op til de nærliggende gneis- heier, saaledes at der mellem disse og fjeldet kun levnes liden plads til bebygning. Længer vest udbreder der sig et af elven opskyllet sandfelt, hvor der er vid plads til bebygning. Byens vestlige del bestaar, naar undtages et par mindre knauser, af sand, som nærmest havet ligger tildels nøgen og ube- plantet. Havn. Mandalselvens munding er byens egentlige havn. Tvers over mundingen straks udenfor Østerlandspynten ligger en banke, paa hvis dybeste del er 2.7 m. ved laveste vand. Med al- mindelig daglig vandstand og smult vand kan fartøier med 3 m. dybtgaaende passere i renden. Kleven er en god, men temmelig trang havn, hvor dog større fartøier kan ankre paa 31 m. vand og lerbund. Der maa fortøies, Og der er et stort antal fortøiningsringe. Havnen kan gjennem et af de to indløb søges med vinden fra sydøst gjennem syd til nordvest. Paa Gismerøen er reparationsværft. Vestenfor Gis- merøens nordvestpynt ligger Rya, i vandfladen, jernstang. Ilinjen mellem den vestligste kai paa Gismerøen og damp- skibskaien i Kleven ligger omtrent midtvaters en grund, hvor der er 8.5 m. Mellem denne og .dampskibskaien er dybden 21 I11— Mellem grunden og Gismerøen 1O m. To fjeldknauser, Kom og Kalven, er gode kjendemærker for indseilingen til Kleven. Risøbank havn er en rummelig, meget søgt ankerp1ads med g0d holdebund. Det bedste ankersæt er under Landehovden. Mellem Risøen og Aspøen ligger en sandbanke, Ri-Sø bank, hvorefter havnen har faaet sit navn. Ved laveste vandstand er