Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/223

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2I2 LISTI‘2R OG MANDALS AM’I’. Paa R—ugland er en høi sten, og i udmarken paa den saa- kaldte Rugl(mdshei flere gi-(1vhauge; adskillige gravhauge er der paa gaarden V(’—S’t7’6 Haalaml, hvoraf de fleste er udgravet. Østenfor Haaland i den saakaldte Bjellan(Is(]al, som har spor af at have været beboet i fortiden, er en haug af 40 fods diameter, kringsat med steue, og ikke langt derfra en rund gravhaug, hvori 3 kobberkjedler skal være fundet. Paa gaarden Hesl(md har været 2 hauge, som nu er udjevnede, og hvori fandtes gran-steder med askem“ner. Paa gaarden Saanum skal have staaet en kirke, hvoraf man endnu viser kirkegaardsindhegningen, og om hvilken sagnet be- retter, at den skal være afbræ11dt a-f fiender eller sjørøvere. Denne indhegning af opretstaaende stene i en aflang firkant er dog neppe en kirkegaardsmur, og nogen kirke har her neppe været. Paa Saanum er den største samling gravhaugei herredet, ialt et antal af 30 større og mindre hauge, hvoraf en er 75 skridt lang og omgives af andre, ligeledes af langagtig firkantet form, men af forskjellig størrelse Af de runde er en af de største af 9O skridts omkreds, men alle meget forstyrrede Nær gaarden Hogganvig skal findes gravhaz1ge; paa gaarden Lande staar endel stene i en rad, og et med stenmur indhegnet- sted kaldes Kirkegaarden, men er neppe nogen kirkegaard. Paa gaarden Lim(]evig er en haug med en stor flad sten, og omkring denne en kreds af mindre stene; haugen bærer navn af Thinghaugen. Paa sletten, der omgiver sognets kirke, ligger nærved denne 9 større og mindre stene, hvoraf de 3 største er anbragte i kirke- gaardsindhegningen. 3 andre stene staar i en række længere oppe; adspredte paa sletten ligger mange hauge, men de fleste er forstyrrede Paa nabogaarden Skeie er ligeledes et par mindre og tildels udgravede hauge. Holm beretter, at et sted paa Holmelandsaasen i Hartmark kaldes Dannefald, fordi et parti dansker skal være falden der i en strid med norske, men tiden vides ikke. Nær gaarden Hartmark var en rund sump, 18—20 favne lang og 12—14 favne bred samt 7—8 fod lavere end den omliggende grund, om hvilken der gik sagn; dels sagdes der at have boet en ryggesløs mand, som med familie og alle huse sank ned der, hvor sumpen er, dels sagdes der at have ligget en herregaard. Mandal og HalSaa kirke, l8 m. o. h., er en langkirke af bindingsværk og tegl, opført 1811, med 1850 siddepladse, efterat den gamle kirke var brændt i 1810. Halshauga kirkja, ofte i middelalderen skrevet Ha-9auga (Haas-