Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/217

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


206 LISTER OG MANDALS AmT. Antal beboede huse og hjemmehørende folkemængde er før omtalt (bind I, pag. 218). Halsaa og Hartmark herreds matrikulsky Id er 857.91 mark. Halsaa og Hartmark herred har ifølge den trykte matrikul- fortegnelse 82 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 10.46 mark. Ved udgangen af 189O var herredets gaardsnummere delt i 681 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 1891 var samlet i 545 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var l.551 mark. l særskilt skyldsat brug af skyld 12.90 mark er et laksefiske. Ved udgangen af 1895 var antallet af særskilt skyldsatte brug 699, og ved udgangen af 1900’ var antallet af de særskilt skyldsatte brug 770 med en gjennemsnitsskyld af 1.11 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Leirkjær thingla-g: i 1891—95 2 606 kr., i l893—97 2695 kr., i l895—99 2753 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be boede brug i 1891 havde: 106 brug en matrikulskyld indtil O.5O mark, l23 brug en matrikulskyld fra O.51 til 1 mark, 256 brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, 49 brug en matrikulskyld fra 3.01 til 5 mark, 1O brug en matrikulskyld fra 5.01 til lO mark og 1 brug en ma- trikulskyld over 20 mark. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i 189l. Over 5 skyldmark har følgende 11 eiendomme: I Hartmark sogn: . Hartmark med en parcel af I0ørvedal, af skyld 5.55 mark. Husdyrhold i l891 var: l hest, 7 storfæ, 3 faar, 4 høns. Udsæd i 1890 var: O.5 hl. hvede, l hl. byg, 2 hl. havre, 0.5 hl. havn-e til grønfoder, 7 hl. poteter, 4O kg. græsfrø. 0.5 ar anvendtes til turnips, O.5 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmandspladse. Paa Hartmark var efter Peder Claussøn i hans tid (omtrent 1613) et mærkeligt ladested, og da byggede indbyggerne der en liden lovekirke, som i fortiden underholdtes ved frivillige gaver af sjøfarende og andre. ()snes, af skyld 5.13 mark. Husdyrho1d i 1891 var: l hest, 9 storfæ, 2 faar. Udsæd i l89O var: 0.5 hl. rug, 2.5 hl. byg, 2 hl. havre, 6.5 hl. poteter, 8 kg. græsfrø. O.6 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmandspladse.