Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/216

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HA1.sAA OG HARTMARK HEHHE1). 205 Der er sag— og møllebrug, et garveri med handskefabrik samt en feldspatmølle. Der er et isbrug i Hartmark med et ishus. 6 personer drev ved udgangen af aaret 190O lan d h a n del efter bevilling eller handelsbrev. Det vigtigste handelssted er Tre-g(le i Halsaa. Skjernøens forbrugsforening paa Farestad i Halsaa begyndte sin virksomhed i 1892. Omsætning i aaret 190O var 7000 kr. I Halsaa og Hartmark er ingen rettigheder til udskjænkning af el eller brændevin. Halsaa og Hartmark landboforening begyndte i l876, dens formaal er at ophjælpe landbruget. Medlemmernes antal ved udgangen af aaret 190O var 80. ffFaste— og Løsebrand» forsikringsindretning traadte i virksomhed 1866; forsikringssummen var pr. 31te de- cember 19OO 832 951 kr. Storaager kvægassuranceforening traadte i virk- somhed 1895. Aamlan d k vægassuranceforening traadte i virksom- hed 1889; forsikringssummen var pr. 31te december 19OO 7 20O kr. Ime kvægassuraneeforening traadte i virksomhed l896; forsikringssum men var pr. 31te december l9OO 7 58O kr. Frøisland kvægassuranceforening traadte i virk- somhed l896; forsikringssummen var pr. 3 lte december 19O0 6110 kr. Hartmark kvægassuranceforening traadte i virk- somhed l89l; forsikringssummen var pr. 31te december 190O 27700 kr. I Halsaa og Hartmark herred er Tregde p o S t a n s t al t. Der er ikke telegraf— eller rigstelefo“ns tationer i hei-redet. Derimod er der privattelefon. De tættest bebyggede dele af Halsaa og Hartmark herred er egnen om Mandal, Hartmarkfjord, Skogsfjord og vest og nord- vest for Haalandsheien. Forøvrigt er bebygningen spredt overalt ved kysten, i dalene og paa heierne. Gaardene er som oftest taalelig godt bebyggede; navnlig ved sjøkysten sætter man pris Paa store bygninger med mange vinduer. Indredningen svarer dog ofte ikke til husenes ydre. Heiegaardenes bebygning er tarveligere. Sætre er der ikke.“ Husansamlinger i Halsaa og Hartmark herred er ved Stykkene, Hille, Tregde og Farestad.