Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/215

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

204 1897 l898 1899 l9O0 Udbytte he1—red: l895 1896 1897 1898 1899 19OO Udbytte herred: 1895 1896 1897 1898 1899 19OO LlSTER OG MANDALS AMT. O O Kr. 2O 5OO 3O 3OO 40 625 36 1()0 af andre fiskerier i Halsaa og Hartmark Kr. 1(i OOO l6 OOO l6 OOO 12 5OO 14 500 16 OOO af makrelfisket i Halsaa og Hartmark eUdbytte af laks— og sjørretfisket i sjøen 1 Halsaa og Ha1—tmark herred: 1895 1896 1897 1898 1899 l9OO Kr. 3 900 3 99O 3 745 5 OOO 5 OOO 7 O5O Kr. 23 360 21 O7O 16 7O0 8 6OO 19 6O0 35 33O I l899 Var der i Halsaa og Hm-tmark 8 industr1elle anlæg med en samlet arbeidsstyrke paa 95 mand. Motoremes antal var 7 med 8ö hestekræfter. sagbru g . . skibsværftW . . . dreierværksted . m0llebrug. . . 1 ï n l Samlet Motore1—naa E arbeidsstyrke. ants1. im Ved —l r lem l [ J 53 5 60

C—’

2 l O l 10 1 20