Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/209

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

198 LISTER OG MANDALS AMT.

Mandalselven er rig paa laks, og laksen her er tidligere omtalt.
I Djubovatn er der ikke saa lidet ørret og aal. I de for- skjellige vande og tjern er abbor i større mængder.

Kyst og fjorde. Halsaa og Hartmark herred har en kyst- strækning mod havet af 22 km.s længde; der er mange smaa- fjorde og bugter.

Udenfor er mange øer, holmer og skjær, og grunde og boer gjør kystfarten utilraadelig uden lokalkjendte folk.

Ballastskjær, Gaaseskjær, Fareboerne og Od er farlige steder.

Der er mange havne og ankerpladse.

De vigtigste er i retning fra øst mod vest:

Dalskilen er en liden havn paa østsiden af Taanes, der rum- mer 4—6 fartøier af middelmaadig størrelse og har 15 m. vand.

Aashavn ligger mellem Aaslandet, Brødholmen og Stangholmen. Her er l7 m. vand og kun plads for 4—6 skibe af middels størrelse.

Hartmarkfjord gaar ind 5 km., men er saa smal i sin ytre del, at jagter saavidt kan komme ind i fjorden; der ligger et par boer i fjorden. Inde i bunden udvider fjorden sig og har her en bredde af 1.5 km.

I Kaaløsund mellem Kaalø og fastlandet er en liden havn med 1O m. vand og plads for 3—4 smaafartøier. Sundet er urent.

I Orpholmsund mellem 0rpholmen og Skogsø er en stoppeplads for smaafartøier med indløb sydfra.

I Skogsøsund er en liden havn, ogsaa kaldet Munkestøet, hvor mindre fartøier med indtil 2.5 m. dybtgaaende kan løbe ind og ankre.

Tregdefjord er indesluttet af Bjørholmen, Buø, Smaaholmerne, østre Buø og Tregdelandet og er en god og rummelig havn med 23 m. vand og god lerbund paa ankerpladsen. Den har plads for 10 skibe paa svai eller 4O skibe fortøiede med landtauge. Indseiligen kan foregaa enten vestenom Vestre Ballastskjær eller vestenom Gaaseskjær eller gjennem Haarøsund for fartøier af indtil 15 fod dybtgaaende; der er en fjerde indseiling gjennem Buøsund.

Alle disse indseilinger er temmelig urene.

Sæsøhavn er en liden havn mellem Sæsøerne og med 17 m. vand. Indseilingen er vanskelig.

Udøfjord er en betydelig havn mellem Landø og Udø med indtil 25 m. vand og plads for over 10O fortøiede skibe; der er flere indseilinger.

Rosnesvaag er en kil paa østsiden af Skjernø med noksaa god havn for mindre fartøier. Der er 9 meter vand, og vaagen er tilgjængelig med østlig og nordøstlig vind.