Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/208

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HA1.SAA OG HARTMARK HE1m1—:n. 197 Vestligt i herredet ligger en større ø, I—Iilø, med høieste punkt Garpeheia, 98 m., og sydvestligt Maageheia. Paa Hilø ligger Hiløhatten, som fra alle kanter viser sig som en fladpullet hat og benyttes som sjømærke. Det faste fjeld i herredet er granit og gneis, i Halsaa mest granit, i Hartmark mest gneis. Der er udfyldning af sand og aur med ler langs Mandalselven og ogsaa paa et par steder ved kysten øst for Kleven og paa Skjernøens østside. Der er en jettegryde i Ruglands buskog og en i Halsaa buskog. J[(l]ld(ll-S’(3Z“U67l gaar gjennem herredet og falder i havet ved Mandal by. Denne elv er tidligere omtalt (bind I, pag. 13O). Mandalselven er i I—Ialsaa og Har-tmark herred sagte strøm- mende, med gaarde paa siderne. Den kan roes i dette herred og videre til Nødbæk i Holme herred. Foruden Mandalselven er der i Halsaa og Hartmark herred kun smaa bække Djubo:;atns a“fløb til Hartmarkfjord kan befares med smaabaade undtagen paa et sted, hvor der er en dæmning over elven for flødningen. I de Kjebenhavnske videnskabers selkabs skrifter, 7de del, pag. 104, beretter SZridberg, at jordskjælvet 1755, bekjendt under navn af jordskjælvet i Lissabon, mærkedes i Djubovatn. I Skogsjjor(lbækken er der et fald. Indsjøer. I Halsaa og Hartmark er der 27 indsjøer, som dog for det meste er smaa. KlI1.2 H. O. h. i. m. Skogsfjordvatn ....... l .0 Rosshavenvatn ....... O.2;3 l Del af vand syd forKlev(Trædalsvatn) O.2 Trostestadvatn ....... O .1 N aadelan dsvatn ....... O.1 Rægevatn . . . . O Mandalselven . . . O.6 Skinsnesvatn ........ O .1 Del af GribsIandvatn ..... O.1 Del af Djubo— og Skagestadvatn . O.2 4 J usvatn ......... O.2 Osnesvatn . . . . O.9 lå smaa vande ....... 0.:3 Samlet areal af ferskvand . 4.3