Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/204

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestSØGNE HEmu-:1). 193 retning med færgested over Trysfjord ved Ska1r7)eid til Holme grændse ved Hø-98fG(l, hvorfra veien efter en kort stykke at have passeret sidstnævnte herred (kfr. bygdevei nr. 4) atter fortsætter inden Søgne til Har-tmark grændse ved Røiseland (kfr. bygdevei nr. 1 i sidstnævnte herred). Veien, der fra sidstnævnte punkt fortsætter til Valand ved den vestlandske hovedvei, danner en adskillig benyttet gjennemgangsvei mellem Kristiansand og Mandal istedetfor hovedveien, hvis værste bakkepartier derved undgaaes. Fra Stølen i Søgne til Hartmark kirke er dog ogsaa denne vei adskillig bakket med største stigning 1:8 (østenfor Trysfjord endnu lidt brattere); bredden er 2.5 m. og længden inden Søgne l4.3 km. 1O. Fra Lande om Vasbofn— og Rebstad nordover til myrerne paa vest1—e side af Tronstadvatn. Ad denne vei foregaar en be- tydelig trafik med skogprodukter fra den tilstødende del af Øisle- bø, særlig gaardene omkring Auslandsvatu, ned til Lunde; da veiens nordre endepunkt endnu ikke er sat i rodelagt forbindelse med Skuggedalsveieu (foranstaaende bygdevei nr. 5), maa her paa en kortere Strækning benyttes daarlig privatvei. Bredde 2.5 å 3 m., største stigning 1:8 og længde l0.2 km. 11. Fra den vestlandske hovedvei ved Knollen nordover til gaarden Dal, hvorfra en bakket privat kjørevei fortsætter over høiden ved Eigestøl ned til søndre ende af Klevsetvatn; herfra atter rodelagt vei (bygdevei nr. 12). Fra Knollen til Dal er vei- bredden 2.5 m., stigningen ca. l: 7 og længden 1.3 km. 12. Fra søndre ende af Klevsetvatn (se foregaaende) nord- over om Klevset til Svemmeland ny anlagt vei med bredde 3.2 m. Og største stigning l:lO, hvilken med tiden muligens tænkes sat i forbindelse med den vestlandske hovedvei nær Holmen færge- sted. Længde 4.5 km. 13. Fra Try ved bunden af Trysfjorden nordover til Øislebø grændse ved SollZjør, hvorfra fortsættes til Sjævesland i Mandals- dalen (kfr. bygdevei nr. 7 i Øislebø). Med den vestlandske hoved- vei er denne vei, der væsentlig benyttes af den tilstødende del af Øislebø, kun forbundet ved en tarvelig privat kjørevei langs vestre side af Trysfjord. Bredde 2.5 m., største stigning 1: 8 Og længde ca. 2.4 km. Den samlede længde af Søgne herreds rodelagte bygdeveie udgjør saaledes ca. 68.4 km. Andre kjørbare vei“e. Da deri herredet kun er for- holdsvis faa gaarde, som ikke støder mere eller mindre umiddel- hm til rodelagt vei, findes kun faa private kjøreveie af betyduing; foruden de i det foregaaende omhandlede kan dog nævnes en bakket vei fra søndre ende af Klevsetvatn (kfr. bygdevei nr. l2.l Med til Ti-ysfjord, hvilken tjener som almindelig driftsvei for I3 —— Lister og Mandals amt II.