Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/203

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l92 LIS’I’ER 0G MANDALS AM’I’. nemgangsveie forbinder forskjellige dele af herredet med de til- grændsende dele af Øvrebø, Øislebø med flere herreder. 1. Fra GlI))lp(’I? til Øvrebø grændse i Gumpedalen, gammel og daarlig, men forholdsvis flad bygdevei, der snart kan ventes omlagt som hovedvei (kfr. hovedvei nr. 2). Bredde 3 m. og længde 1.Ö km. 2. Fra hovedveien ved Stokkel(m(l i Greipstad nordover om Fi(Oe og Udsogn til Øvrebø grændse ved Skogen, hvorfra fortsættes til Setesdalsveien ved V(Þh?1s (kfr. bygdevei nr. l i Øvrebø); bredde 3 m., stigning ca. l: lO, længde 6.4 km.

 Fra hove(lveien ved Naa(lelandsm-een i Greipstad østover

om KltZí6’l21 til 0ddernes grændse .ved Rypestøl, hvorfra dels privat, dels offentlig kjørevei (kfr. bygdevei nr. 8 i Oddernes) fører ned til Al1gZ(l7l-d i Toridal. Nyanlagt vei med bredde 3.2 m., stigning l: 9 og længde 3.9 km. 4. Fra Naadelandsmom med bro over Søgneelven vestover til Greipstad kirke og videre over heien til Tr(msta(l, herfra nordenom Tronst(1(lvam til Øislebø grændSe ved Sk-aars ()igar, hvorfra fortsættes om Bre(llan-d ned til;SZj(ev(’sl(m1l bro i Mandals- dalen (bygdevei nr. 5 i Øislebø). Fra NaadelandSmoen til Birke- land ved Tronstadvatns nordre ende er veibredden 2.;3 m. og største stigning ca. 1: 6; men vestenfor Birkeland stiger veien voldsomt tilveirs med ca. 1: —l og bliver dertil paa sine steder smalere. Længden inden Greipstad udgjør l2.2 km. 5. Fra Tro)ɔ.s“lad ved sidstnævnte vei sidelinje ret vestover med færgested over Ti-onstadBam til Øislebø grændse nær Aus- land, hvorfra bygdevei nr. 3 i sidstnævnte herred ligeledes fort- sætter til Sjæ1.?esl(md. Denne vei, der benævnes SkuggedaLS“1?eim, danner fra Øislebø til Kris1äansand en 5 km. kortere og dertil bekvemmere gjennemgangslinje end den forannævnte vei om Bred- land, dog forekommer stigninger paa ca. 1: 7. Bredden er 2.5 m. og længden inden Søgne herred ca. 3 km. 6. Fra den veStlandske hovedvei ved ’[’efteland bro langs østre side af Søgneelven til Søgne gamle kirke hvorfra en tarvelig privat kjørevei fortsætter om I)’(?rge til Stokkeland og støder sammen med en derværende rodelagt vei Staa-9lan(l til 1SZjøvig. Fra Tofteland til Søgne er veien for størStedelen flad med bredde 3 m. og længde 2 km. C 7. Fra den vestlandske hovedvei ved Hermansb(ek om Stans- Z(lll(Z til strandStedet Høllen, en temmelig stærkt befærdet flad vei med 3 m. bredde og længde 2.4 km. 8. Fra Sta11sl(m(l paa sidstnævnte vei med bro over Sogne- elven østover til ɔ5’tokk(1land og videre til sjøen ved Sjøc?igen, mindre befærdet vei med bredde 2.;5 m., stigning l: 8 og længde 4.3 km. O. Fra den vestlandske hovedvei ved Lande i sydvestIig