Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/202

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SØGNE I—IERRED. 191 Andre efterretninger om dette kapel savnes og mat-rikulen skriver Kabeløen. — Greipstad kirke, 50 m. o. h., er en langkirke af tømmer, opført 1829, med 300 siddepladse. Greipsst(1ða kirkja var Greipstad annekskirkes gamle navn. Legater. Til Greipstad Sogns fattigkasse skjænkede i l8l3—20 Gunder Rosseland, Asbjørn Stokkel(md og Hans GÏje)“vol(]sta1] forskjellige beløb. I l851 skjænkede enken Kvist-ine .4brahamsdatfer Skor 25 spd. og Nils Grebstad i 1856 5O spd. Den samlede legatkapital var i l856 127 spd. 6O sk., hvorfor regnskab aflægges i forbindelse med fattigvæsenets. „ H ovedveie. Den vestlandske hove(lvei er fra Oddernes grændse i Bukstensdalen vestover til Toftelan(l bro (ca. 8 km.l siden l876 omlagt som chaussee med 3.8 og 4.4 m.s bredde og største stig- ning l: 20. Vestenfor Tofteland haves flad, gammel grusvei til forbi Lone, ca. 7 km., men herfra til Holme grændse ved Dyrd(cl overordentlig tung grusvei, der særlig paa begge sider af TryS— fjorden har bakker med stig11ing l: 5. Bredden udgjør 3.8 m. Over Trysfjord fører færg(=sted ved Holmen. Af større brum- forekommer kun Tofleland bro over Søgneelven, en indklæ(lt sprængværksbro af træ med 18.5 m.s længde og —t m.s kjøre- bredde. Paa grund af sit tunge profil benyttes den gamle hovedvei kun i mindre udstrækning som gjennemgangsvei til Mandal; istedet kan fra Lzmde, 18 km. fra Kristiansand, kjøres en smal, men mindre bakket bygdevei nærmere kysten (bygdevei nr. 9). Længden af hovedveien fra Oddernes grændse til Holme grændse udgjør 19.8 km. Fra den vestlandske hovedvei ved Brev-naasen, 10 km. fra Kristiansand, fører nybygget hovedvei i nordvestlig retning op gjennem Gr(*ipstad, først langs Søgneelven, senere gjennem side- daIføret Gumpedalm til henimod Øvrebø grændse ved Ve.stre þY?.(Zj-(’, hvorfra gjennem sidstnævnte herred og Finsland fortsættes over til .lI(m(lalsdalen (Brennaas-Klevelandsveien, kfr. hovedveie i Øvrebø og“Finsland). Inden Greipstad gjenstaar dog endnu den øverste parcel fra Gumpen til Øvrebø grændse at omlægge fra bygder-ei til hovedvei. Den nye veis bredde er 4 m., Største 8îigning l: 15 og længden l2.7 km. Den samlede længde af hovedveie inden Søgne herred udgjør Saaledes for tiden 32 km. Andre rode1agte kjøreveie. Søgne herred har for- holdsvis mange rodelagte bygder-eie, hvoraf enkelte som gjen-