Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/192

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SØGNE HERHED. 181 Udbytte af andre fiskerier i Søgne herre(l: Y Kr. 1895 . 55O l896 . 7OO l898 . . 3 19O l899 .......... 3 OO0 I 1897 og i 19O0 er udbyttet ikke angivet. Der sælges endel fersk fisk fra Søgne. Udbytte af skreifiske i Søgne herred angives i 19O() til l015 kr. I 1899 var der i Søgne 8 industrielle anlæg med en samlet arbeidssty1—ke af l03 mand. Motorernes antal var 8 med 97 hestekræfter.

r I 1 1 Saml(—t ar— i Motorernes M(;1m:?Êm8 l bei(lsBtyrkc. t anta1. l kr;’ff:r l n m. “ 1: VaW V r 6 sagbrug. . . 56 6 57 I vognfabrik . . 27 2 40 l skibsværft ............. l 20 — — TrysZ?m“d.c —fabriken der faar drivkraft fra Holmensfossen, tilvirker alle slags hjulredskaber. Paa Stolen i Søgne er dampsag, der udskiber en hel del høv- Iede materialer. I Halle-H er et lidet skibsværft og ved Bremaaasen er Brøm- (1as mølle. 25 personer drev ved udgangen af aaret 190O la n d h a n d el efter bevilling eller handelsbrev. De vigtigste handelssteder er Høllen, Loll]l(ZB, Xaadelandsmoen, Stolen .—1alo, ’I’ry. I Søgne er ingen rettigheder til udskjænkning af ø I eller b r æ n d e v i n. Søgne lan d bofo rening, stiftet 1883 med formaal land- bonæringens opkomst og fællesindkjøb, havde i 19OO 95 medlemmer. Greipstad landboforening, stiftet l893 med samme formaal, havde i l90O 58 medlemmer. Søgne haandværker— og arbeiderforening, stiftet l897 med formaal 0plysningens fremme blandt medlemmerne og 8)’geforsikring, havde i 190O 7l medlemmer. Søgne præstegjelds brandforsikringsselskab for