Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/191

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

180 LIS’I’ER OG MANDALS AMT. Fiskerierne har særlig i de senere aar havt stor bet) dmng for distriktet. Hjemmefisket er ogsaa af vigtighed Pa-ltorsk eller krabber fiskeS ogsaa i teiner, men benx ttes for størstedelen til fiskeagn. Det samlede udbytte af fiskerierne i Søgne herred l895 l896 l897 1898 1899 l9OO Kr. 21625 23708 2085O 25314 37742 3722l Udbytte af humme1—fang-st i Søgne herred: U;d:b y Kr. 1895 . . lO 95O 189ö I2 90O l897 11 7O0 1898 10 5O0 1899 l8 0O0 l90O ......... lå 2O0 tte af makrelfisket i Søgne herred: Kr. 1895 5 64O l896 5 670 1897 4 60O 1898 7 875 1899 10 680 190O . . . 13 8O0 Udbytte af laks— og sjøørretfisket i sjøen 1 SøCne herred. l895 l896 1897 1898 1899 19O0 Kr. 4 485 4 438 4 550 4 749 6 O62 7 706