Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/184

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SØGNE HERBEn. — 173 “I samtlige vande er der ørret og aal. I ])omsevatn fiskes tillige abbor og i Farvatn, Donevatn og Kvislevatn ogsaa røyr. Ingen af elvene er rig paa fisk. Laks findes undtagelsesvis i Søgneelven. Der fiskes mest ørret i Lundeelven og Søgneelven. Størst ørret er der i Haaganvat)r„ BirkelandsvatÍn, Tronstadvafn, K lem-etvatn og Rossevatn. Aal er der overalt i elvene og vandene. Ved gaarden Svemmeland er et tjern med afløb saavel mod syd til Klevsetbækken som mod nord til Auslandvatn i Øislebø og derfra gjennem Kimestadbæk til Tronstadvatn. De største fossefald i herredet er Holmenfossen og Tveraa- -fossen Der er desuden mange smaa fossefald, hvor der er endel mindre eirkelsage og tildels kvernbrug. Kyst og fj orde. Søgne herred har en kyststrækning mod havet paa ca. 16 km.; flere fjorde gaar ind i herredet. Udenfor kysten er en mængde smaa øer og skjær. Efter kar-terne hører til herredet 283 øer, hvortil kommer en masse smaa holmer og skjær, der gjør farvandet udenfor herredets kyst farligt; der er en indenskjærsled, om end skjær- gaarden paa flere steder er afbrudt. I bugterne og fjordene og ved øerne er mange ankerpladse; de vigtigste af disse er fra øst mod vest: Bugten op til Halsskogen i 0ddernes herred danner tildels grændsen mellem 0ddernes og Søgne herreder, den er temmelig uren og i sin inderste del grund. Dens længde i Søgne herred er ca. 2.5 km. I Rom-S—vik, vest for Langø, er en god, liden havn, hvor 2 til 3 meter dybtgaaende smaafartøier stopper for modvind; men den rummer ikke mere end 3 a 4 paa en gang. Ny-Hellas-und er en god og sikker havn mellem Monsøen, Kabeløen og HeZleøen; paa denne sidste ø er de 2 saakaldte Hellesundsvarder, bordklædte og hvidmalede stenvarder, der tjener som dagmærke. I Ny-He1lesund havn er bunden overalt sand Og dybden 13—15 m. fra Renneholmen til udenfor gjæstgiver- gaarden paa Kalholmen, hvor det grunder op til 4 m. ved alminde- ligt vand. Indenfor bliver dybden igjen 3O—-å36 m. Indseilingen foregaar østenfra mellem Renneholmen og He1leøen, hvor der er et par boer, eller vestfra mellem Monsø og Kabelø, hvor der Iigger en sten med kun 2 meter vand. Havnen er lang og smal Og forsynet med fortøiningsringe; over 5O skibe kan fortøie der. Ny-Hellesund kan søges med alle slags vind, men paa grund af de Gange og vanskelige indløb søges havnen kun af skibe af midlere 8tør1—else.