Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/183

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I72 LISTER OG MANDALS AMT. sidstnævnte vand en række fald, ved hvilke der er kverne og mindre sagbrug. Efter sammenløbet med den vestenfra kom- mende Daasaa bliver vandmassen i den samlede elv, Lundeelven, temmelig betydelig, og da her er lidet fald, oversvømmer den i flomme betydelige vidder. 0mkring Lunde kirke, som ligger i nærheden af Leire bro, er adskillig bebyggelse. Der har derfor været forslag om at faa den— grunde elv nedenfor uddybet saa meget, at dampskibe kunde gaa op til Leire bro. For Rebstadvatn har eierne af de nedenfor liggende kverne og sagbrug anbragt en dam, hvormed de regulerer vandføringen. Største vandføring er funden til 27.8 m.3 þr. sekund, og da ned- slagsdistriktet udgjør 59 km.2, var største afløb pr. km.9 nedslags- distrikt omtrent 0.470 m.3 Klevsetbækken kommer fra’ Øislebø og Laudal herreder og falder i Trysfjorden; den driver flere sagbrug m. m. Indsjøer. Af indsjøer har Søgne herred 55, af hvilke Tronstadv(Ztn er det største. Dette vand og det straks nordenfor liggende Birkelandsvatn er af betydning for tømmerflødningen. Km.9 H. o. h. i m. Birkelandsvatn . . O.5 Tronstadvatn . . . . 2.2 Svemmelandsvatn . . O.1 Klevsetvatn . . . 0.3 Rebstadvatn . . . O.2 Røraasvatn . . . . O.2 Del af Kaagevatn . . 0.3 Farvatn .... . 0.3 Bukkeskindvatn . . . O.1 Del af Straivatn . . O.1 Del af Rossevatn . . 1.0 29 Heller-vatn .... . O.2 Frøislandsvatn . . O.1 Traanevatn . . 0.2 Søgneelv . . . O.1 Tovøsevatn . . 0.2 Donevatn ..... . O.4 Ødegaardsvatn . . . . O.1 Vand øst for LangeneS . . O.1 37 smaavande ........ 1.6 Samlet areal af ferskvand 8.3