Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/18

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KRISTIANSAND BY. 9 StoreSanden er en slette, begrændset paa nordsiden af fjeld, mod øst af Toridalselven og mod syd og vest af sjøen og Grims- bækken. Den bestaar af sand, afbrudt ved smaa knauser, som dog nu er bortmineret og bedækket. v Sletten, som havde svag heldning mod sjøen, var bevokset med furu. Den begrændses paa østsiden af Toridalse1ven, som udmunder paa Galgebergtangens vestre side. Paa denne tanges østre side udmunder i sjøen Tovdalselven. I begge disse elve var godt laksefiske, og de var farbare for smaa fartøier indtil over I mil fra byen. . Paa sydspidsen af Storesandens slette ligger Odderøen, der beskytter mod det aabne hav og i forbindelse med andre øer og holmer danner to udmærkede havne. Der var ingen bolig paa den store slette, da Kristian IV var der. Paa Lundssiden ved øvre færgested var en eller to bygninger, vistnok beboede af fiskere eller færgemænd. Færd- selen mellem Østlandet og Vestlandet gik over øvre færgested og under fjeldet til Grim. Her var et hospiti““m, et blokhus med ildsted og fyrtøi. Efter dette hospitium skal Hospitalsgaden have faaet navn, ikke efter hospitalet eller pleiestiftelsen for gamle fattige, som blev opført 1709, efterat gaderne var afstukneog havde faaet navne. I den sidste tid har gaden faaet navnet Tor(lenskiolds gade Kongen udstak byen firkantet og 4 bygninger skulde opføres i hvert hjørne Inden disse 4 hjørner skulde byen bygges. I forordning af 19de Oktober 1641 heder det, at kongen har funderet en ny kjøbstad paa Sanden i Mandal len, som skal kaldes «Christians Sand». Det valgte sted for anlægget var skikket for værfter til byg- ning og reparation af skibe, og det kunde beskyttes mod fiendt- lige angreb, Inden Kristian IV forlod Flekkerø, har han maaske ladet afstikke byens gader, thi det siges til lensherren, at han ved indflytning til byen Skal paase, at bebyggelsen sker overens- stemmende med «afridsningen». Denne afridsning af byen kjendes ikke; under Kristian V blev det i 1687 paalagt en ingeniør eller konduktør «at afstikke Byggepladsene og iagttage Regulari- teten, og udse bekvemme Pladse til at bygge Skibe, sætte Maga- Ziner og Søboder, vores Proviant, Skibsredskaber og Galeier deri at opbevare, og at ingen Huse i Nærheden deraf for Ildsfare at opføre». Fra Elvegaden til Vestre Strandgade er 10 retlinjede gader, og fra Hospitals— eller Tordenskio1dsgade er 7 ligeledes retlinjede gader, hvorved, som før nævnt, 54 kvartaler dannes. Kristiansands anlæg og dens privilegier er tildels før omtalt