Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/174

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

øvHEBø HEBBEn. 163 her 2 4—hjulede arbeidsvogne, 2 2—bjulede a1—beidskjærrer og 1 høste- maskine for slaat. Ingen husmandsplads. Sangesland, af skyld lO.44 mark. Husdyrhold i l891 var: l best, 10 storfæ, lO faar, 7 bøns. Udsæd i 1890 var-: 7 bl. byg, 4.5 bl. bavre, ti bl. poteter. O.5 ar anvendtes til kjøkken- havevækster. 1ste januar l891 havdes her l 4—hjulet arbeids- vogn, 4 2—bjulede arbeidskjær1—er og l bøstemaskine for slaat. Ingen husmandsplads. a Li (5.22) og Raustad med Holfen(“, øvre (l.29), af skyld 6.51 mark. Husdyrhold i l89l var: 2 beste, 19 storfæ, 7 faar, l svin. Udsæd i l890 var: 2 bl. byg, 1.5 bl. blandkorn, bl. bavre, l bl. havn-e til grønfoder, l2 bl. poteter. O.1 ar anvendtes til kjøkkenbavevækster. 1ste januar 1891 bavdes ber l 4—hjulet arbeidsvogn, 4 2—hjulede arbeidskjærrer, l bøstemaskine for slaat, l tærskemaskine og l kastema“skine. l busmandsplads, Sagen, med lidt jord, hvor i l89O var sat 3 bl. poteter. Intet bus- dyrbold. Reiersdal, af skyld 5.56 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 5 storfæ, 5 faar, 5 bøns. Udsæd i l890 var: I bl. byg, l.5 bl. bavre, 5 bl. poteter, l kg. græsfrø. 1 ar anvendtes til kjekkenhavevækster. 1ste januar 1891 bavdes l 4—hjulet arbeids- vogn og l 2—bjulet arbeidskjær1—e. Der er ingen husmands- plads. R(Þiers1lal, af skyld 9.79 mark. Husdyrhold i 189l var: l hest, 14 storfæ, 10 faar. Udsæd i 1890 var: 1.25 bl. byg, 4 bl. bavre, bl. poteter, 5 kg. græsfrø. 2 ar anvendtes til kjøkkenbavevækster. 1ste januar l891 havdes ber l 4—hjulet ar- beidsvogn, 2 2—bjulede arbeidskjærrer og l bøstemaskine for slaat. Der er ingen husmandsplads. Engeland, af skyld 7.00 mark. Husdyrhold i l891 var: 2 heste, 16 storfæ, 4 faar, l bøne. Udsæd i 1890 var: 9 bl. byg, l.25 bl. havre, 5 bl. poteter. I ar anvendtes til kjøkkenbave- Væksten 1ste januar l891 havdes ber 1 4—hjulet arbeidsvogn, 3 2—hjulede arbeidskjæ1—rer og l bøstemaskine for slaat. Der er ingen husmandsplads. Over 3 skyldmark, men ikke over 5 bavde: Vehus, af skyld 4.47 mark. Berge med Vehus og Iglebæk, af Skyld 3.12 mark. Homme med Loland og Homsmoen, af skyld mark. Mushom, af skyld 3.56 mark. Iglebæk, lille-, af skyld 3.6Ö mark. Hægeland, ytre-, af skyld 4.05 mark. Stallemo, af skyld 3.53 mark. Eigeland, ytre, med Stupstad, af skyld 3.55 mark. Et2]eland, ytre, med Smørh-ullene, af skyld 3.35 mark. Gr(?ibesland, af skyld 3.57 mark. Rolleivstad, skrives almindelig ]—2ollestad, af skyld 3.—l8 mark. Rolleivstad, af skyld 3.12 mark. ()vrebø, ud- tales Ørebø, af skyld 3.21 mark. Øvrebø, udtales Øre-bø, af skyld