Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/173

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

162 1.1STEH OG )1AN1)A1.s A1uT. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Øvrebø thinglag: i 1891—95 2 253 kr., i lW893—97 2376 kr., i l895—99 253l kr. Efter den offi()ielle statistiske i11ddeling af de selvstændig beboede brug i 1891 var i Øvrebø l1erred: 48 brug med matrikulskyld indtil 0.5O mark, 22 brug med matrikulskyld fra 0.51 til l mark, 59 brug med matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, 19 brug med matril(ulskyld fra 3.01 til 5 1nark, S brug med matrikulskyld fra 5.()t1 til 10 mark, l brug med matrikulskyld over l0 mark. Øvrebø præstegaar(l har ikke været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni l882.’ Gaarden har en skyld af 5.16 mark. Indmarkens fladeindhold er opgivet til 6 ha., udmarkens (skogmark) til 60 ha., hvortil kommer lå ha. uproduktivt. Skogen bestaar for størstedelen af furu og gran, der findes ogsaa en del birk, ek og asp. Den er større end fornødent til gaardens behov og har afgivet adskillig til salg. Efter sognepræstens skematiske forklaring af 189l havde gaarden følgende besætning: 1 hest, 6 a 7 kjør og 6 a S faar, samt gjennemsnitlig avling: l0O Skippund hø, 12 Skippund halm, 1O tønder byg, 5 tønder havre og 28 tønder poteter. Der er ingen husmandsplads. Udsædi 19OO var: 1 hl. byg, 2 hl. havre, 5 hl. poteter, 0.75 ar til tur-nips. 0.2 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. liste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Et jordstykke, St(;’Vl’UOZ(f6)l, er bortforpagtet til skolejord. Alle opgaver over husdy1—hold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i 189l. De 9 største eiendomme i Øvrebø herred er: He-mme, af skyld 6.88 mark. Husdyrhold i l89l var: 1 hest, l7 storfæ, 12 faar, 3 høns. Udsæd i 1890 var: 3 hl. byg, 3 hl. havre til grønfoder, 6 hl. poteter, 8 kg. græsfrø, 0.1 ar til gule- rødder og kaalrabi. 2 ar anvendtes til kjekkenhavevækster. 1ste januar 189l havdes her 2 4—hjulede arbeidsvogne og 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmandsplads. Stallemo, af skyld 5.22 mark. Husdyrholdi l891 var: l hest, 7 storfæ, 12 faar, 1 Svin og 3 høns. Udsædi 189O var: O.2 hl. byg, 3 hl. havre, 7 hl. poteter, 2.5 kg. græsfø, l ar til næper. O.Ö ar anvendtes til kjøkke11haVevækster. 1ste januar 1891 havdes her I 4—hjulet arbeidsvogn, l 2—hjulet arbeidskjærre og l høste- maskine for slaat. Ingen husmandsplads. Øvrebø, udtales Ørebø, af Skyld 6.62 mark. Husdyrhold i 1891 var: 2 heste, lå storfæ, l1 faar, l svin, —5 høns. Udsæd i 1890 var: 5 hl. byg, 4.2 hl. havre, 7 hl. poteter, 2O kg. græsfrø. ().6 ar anvendtes til kjøkkenhavevækSter. 1ste januar l891 havdes