Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/165

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

154 LISTER OG MANDALS AMT. Fra Hægeland fører en fodsti eller daarlig ridevei over Homan- og I—Iøvaarsland til Bjelland KløVvei fra ]Êjom“s-aas over Ein“s“tabeland til IGikeland ved den setesdalske hovedvei var før anlægget af denne vei forbindelses- veien mellem de øvre bygder og Kristiansand. Ridevei fra I—Iæg(—land kirke over Løvaas til Setesdalsveien ved Kilk:6orden (Hornnes). . Ridevei fra Setesdalsveien lidt ovenfor gaarden Kile om Løuaas til Kallan(l og .“1apaa.S—dal (i I—1ornnesl. Hægeland herred vari l899 delti ti skolekredse med l49 un(1ervisningsberettigede børn, 3 lærere, l 1ærerinde. Øvrebø h erred. Om-ebø herred (116 km.2, i 1891 888 indbyggere, i l9OO 829 indbyggere) udgjør Øen-ebø hovedsog1?— af Øsen-ebø pr(a9tegjeld. Det er en del af Om-ebø og H(egeland len-smandsdistrikt Og en del af ()lP)“(’bG thinglag. “— Øvrebø gamle navn var sandsynligvis (2fi“ib(e1—. ()æ)rebø herred ligger paa Vestsiden af Toridalselven og i den nordøstre del af Mandal fogderi. Øvrebø hoved kirke ligger omtrent midt-i Øvrebø herred under nordlig bredde 580 17‘:“32“ og under længde vest for Kri- stiania meridian 2“’ 55‘ 44“. Øvrebø herreds største udstrækning fra nord til syd er l3.3 kn1. og fra øst til vest l5.2 km. Øvrebø herred omgives af V(11mesla, Odde-mes, ‘Søgne, ()islebo, ]VVíVISZ(lIl(1 og HægeIand herreder. Herredets samlede areal, ll6 km.2, er alt fastland undtagen en ø i ferskvand paa ().O1 km.2 Øvrebø herred har sin bebyggede del i smaadale og forsænk- ninger, der gjennemstrømmes af bielve til Otti-a, Og desuden ligger en del af Søgneelvens dal og af Gumpedalen inden herredet. Af den sidste dal er det kun en kort Strækning omkring