Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/164

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

s I—1A‘lGELAND HEHuBn. 153 Andre rodelagte kjereveie. l. Fra Øvrebø grændse fortsættes bygdevei nr. 6 i Øvrebø et kort stykke som offentlig vei inden Hægeland til gaarden TZiomsaa“s-. hvorfra privat vei fører videre om Daastøl til Grindeland i Finsland. Den rodelagte vei har bredde 2.6 m., stigningen op til 1: G og længde kun 0.4 km. I . 2. Fra Øvrebø grændse ved Reiersdal (cfr. bygdevei nr. 7 i sidst- nævnte herred) fører en i 1894 med jernbanebidrag anlagt grusvei, der forbinder Setesdalsveien med RøiknPs stoppested. Veien benyttes meget, særlig for trælasttrafik fra det nordlige Øvrebø og sydlige Hægeland. Bredde 3.2 m. med delvis indskrænkning til 2.5 m. Stigning l: l5 og længde inden Hægeland ca. 4.2 km. 3. Fra hovedveien ved gaarden Hæg(’ZGR(Z fører vestover om Høvaarsland til Bjelland grændse ved øigar()n en bygdevei, der herfra fortsætter ned til Bjelland kirke i Ma-ndalsdalen, cfr. bygdevei nr. 4 i— Bjelland Denne gjennemgangsvei er, siden Setesdalsbanens anlæg blev istandbragt og ved fra begge sider at forlænge tidligere eksisterende bygdeveie indover heien, efter- hvert blevet en af de mest befærdede inden amtet, idet saa godt som al trafik fra Mandalsdalens øvre distrikter nu søger denne vei over til jernbanestationen ved Hægeland station, istedetfor som tidligere at følge chausseen ud til Mandal. Da veien ikke har stenlag og tildels fører over myrer med daarlige grusforhold, er den til sine tider vanskelig at holde ista11d; i fremtiden tør den dog ventes af-lastet ved anlæg af to projekterede nordligere forbin- de1sesveie mellem Mandalen og Toridalen, nemlig hove(lvei fra Svindal i Griudum til Ketilsaa i Hornn(—S og bygdevei fra l‘ogna- vatnsosen i Aaseral til Daasvatn i I—1ornnes, hvilken sidste alle- rede er paabegyndt inden sidstnævnte heri-ed. Tiltrods for det tarvelige udstyr af veien Bjelland-Hægeland har dog allerede denne bragt de omhandlede distrikter en betydelig lettelse i deres kommunikationer. Bredden udgjør 3.2 m., største stigni11g l: l0 og længden inden Hægeland ca. 8 km. 4. En kort sidelinje fra sidstnævnte vei langs Saadanne til Nygaard, længde ca. O.8 km. Den samlede længde af bygdeveiene inden H8.’,k„YGl31l(l herred udgjør saaledes for tiden ca. I—3.4 km. Af kjørbare gaardveie har Hæge1a11d herred kun en del korte stumper, der forbinder enkelte gaarde med de nærmeste rodelagte veie. Heiegaardene er for det meste uden kjørbar vei. Der er mange rideveie og fodstier i Hægeland herred, de fleste af maadelig beskaffenhed. “ Fra gaarden Engeland fører rodelagt ridevei over h(1in-ingen og Sandkom til Reik-næs ved Toridalselven.