Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/16

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KRISTIANSAND BY. Y Peder Mørcb denne sidste overdraget til eiendom gaarden Grim, af skyld 1O huder, med møllebrug, skog og pladsen Dalen eller Guldringsdalen, af skyld V—1 hud, imod at vedligeholde 1nøllebruget og erlægge til magistraten en aarlig afgift af 800 rdlr. Dog und- toges fra dette Salg adskillige forhen afhændede stykker af disse gaarde, hvoraf byen endnu beholdt afgift. . Til Kristiansands kjøbstadsjorder hører ogsaa O(lderøen, som før laa under gaarden Grim, og ligesaa Dybingholmen vest for Odderøen. Gaarden Grims jordvei er udstykket i mange parceller med forskjellige navne (Klappene, Krossen, Dalene o. s. v.), men Grims skoge er kommunens eiendom. Af Grim opføres nu en indtægt af 1 70O kr. og der er et fond, Grimsfondet, i 1901 stort 39 O65 kr. — Da gaarden Eg i 1877 blev kjøbt af Staten for 124 O00 kr., blev den Kristiansands indvaanere tilkommende græsningsret ud- løst med 16OO kr., men den paa eiendommen efter reskript af 13de juni 178l paahvilende afgift af 16O kr. til Kristiansands magistrat hviler endnu paa eiendommen. Kristiansand bys kjøbstadsjorder, de gamle gaarde Grim og Eg, er mod nordøst begrændset af Toridalselven og mod sydøst af Kristiansand by og fjorden, medens der mod nordvest og syd- vest ikke er naturlige grændser. Denne strækning deles ved det dalføre, hvorigjennem banen til Setesdalen gaar, og paa stræk- ningen mellem denne dal og Toridalen er der nogle høider, saa- ledes Hellerstønuten vest for Eg gaard og sydlig for denne Raune- j)“eld; nærmest ind mod byen ligger Baneheia. Paa denne Strækning er der nogle vande og tjern, nordvest- ligst Rjor(jem, Bærvat?n, lO1 m. o. h., og Stampe(jernene paa Bane- heia. Det dalføre, hvorigjennem Setesdalsbanen gaar, fører forbi Grimsgaardene, forbi Møllevatn, der har afløb gjennem G7’“ï“mSb(Bkk(’)l, gaarden Krossen og saa forbi gaarden Dalene; ved Langemyr har man passeret grændsen mod Oddernes. Vestligt for dette dalføre, indenfor Kristiansand bys territo- rium, er der en del aaser og heie; vestlig henimod grændsen mod Søgne naar Graamanden 2O0 m., og østlig for denne ligger Aamliknuten, sydligere for denne paa grændsen mod Oddernes ligger Eigeheia. Ogsaa paa denne Strækning er der en del tjern og vande: Krog-uatn, Gro(jern og Eigevøtn. Inden Kristiansand bys kjøbstadsjorder er der adskillig be- bygning foruden gaardene Eg og Grim. I nordlig retning for Grim gaard ligger Ravnedalen, hvor der er “foretaget en del plant- ninger og lagt endel veie, og den er en noksaa vakker liden dal, der er almindelig benyttet til spadserture og udflugter. Overhovedet er der paa Baneheia og i Kristiansands nær-