Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/158

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I—1)EGl‘2LAND I—II—2RRBI). I47 t Jor-dsmonnet er mest myr og sandblandet muldjor(l, kun enkelte steder er sandblandet ler. e ’ Arealet er saaledes udnyttet: Ager ........ . O.7 km.2 Eng . . 3.7 » Ager og eng ........ . . . 4.4 km.2 Skog ........... . 80.0 .» Udmark, snaufjeld, indsjøer o. s. v. . . 1l8.6 » 203.0 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed i Hægeland: U(lsæd pr. munl. Av1 pr. maal. Foldighe(l. Rug .... 17 liter. 1.36 bl. 8 Byg .... 45 C 2.2å » 6 Blandkorn. . 58 =Þ 3.2O » — 6 a 7 Havre . . . 75 » 5.25 » 7 a 8 Poteter. . . 155 12.4 » 7 à 8 Udsæd af græsfrø pr. maal var i 19OO angivet til l5 kg. og avl pr. maal 32O kg. hø. I senere aar er kun lidet ny1and opryddet. Dyrkning og avl af engfrø er almindelig Brugen af forbedrede redskaber og maskiner er blevet almin(leligere. Antallet af meie— og slaamaskiner var i l895 i Øvrebø og Hægeland tilsammen 19, i 1900 i Hægeland 36 og desuden l saa1naskine. I den sidste tid er afgrøftning og drænering blevet lidt almindeligere Herredsstyrelsen har anslaaet værdien af l maal jord til l00 kr. og omkostningerne ved rydningen af I maal til 5O kr. Her er ingen sammenhængende større udyrkede strækninger, men der er over hele hei-redet spredt flere muldmyrer, der vist- nok kunde opdyrkes. Havnegangene er ikke alle steder tilstrækkelige for kreaturbesætningen; fjeldbeiter eller fjeldslaat-ler er der ikl(e. Husdyrhold samt fjærk1—æ i Hægeland l900: Heste. . 68 Stol-fæ. . . 703