Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/152

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vENNEs1.A HHRRE1). 141 O.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Ravnaas, af skyld 5.44 mark. 1—Iusdyrhold i 189l var: l hest, 6 storfæ, 6 faar, 1 høne. Udsæd i 1890 var: 3.75 hl. byg, 2.5 hl. havre, 5 hl. poteter, 20 kg. græsfrø. 0.25 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her I 4—hjulet arbeidsvogn og 1 2—hjulet arbeidskjærre. Følgende l7 gaarde har i matrikulskyld mellem 3 og 5 skyldmark. Kaar-stein, af skyld 8.12 mark, med 3 husmandspladse. Kvar- stein, 2 parceller, af skyld 3.88 mark, med 2 husmandspladse. VigeIand, ytre, af skyld 4.13 mark, med l husmandsplads. Vennesla, skrives almindelig Vennesland (3.35), med en parcel af Eigelan(l (l.39), tilsammen af skyld 4.74 mark, med 3 husmandspladse. Vennesla (2.92) med en parcel af Eigeland (1.39), tilsammen af skyld 4.31mark, med 1 husmandsplads. EigelandsaaenW, af skyld 4.2O mark, med 2 husmandspladse. Vei-aas, skrives almindelig Vær- aas, af skyld 3.87 mark. Hannemyr, skrives almindelig Hodnemyr, af skyld 4.15 mark. Rugenes, udtales Ruenes, af skyld 3.14 mark. Rugenes, af skyld 4.50 mark. Skjerve(Ial. af skyld 3.43 mark. Gaarden Skjervedal, det hele gaardsnummer med de to under- liggende husmandspladse Haagaan og Bjørndalen har tidligere hørt til Sand thinglag i Nedenes. .4amdal, skrives almindelig ()mdal, af skyld 4.60 mark. .—1amdal, af skyld 3.22 mark. Z—1amdal, af skyld 4.22 mark, Dr-ivenes, ytre; af skyld 3.61 mark, med 2 husmands- pladse. Bommen med en parcel af Drivenes (0.28), af skyld 3.13 mark, med en husmandsplads. Heisel med en parcel af Aabaal (0.72), af skyld 3.38 mark. Videre har ifølge opgaverne ved folketællingen i 1891: 28 brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 skyldmark, 14 brug fra 0.51 til I skyldmark og 63 brug fra 0.01 til O.50 mai-k i matri- kulskyld. Ifølge opgaver til det ved sidste folketæ1ling i 19OO til personlisterne bundne jordbrugsskema er de ved udgangen af l900 i Vennesla herred særskilt skyldsatte 28O brug samlede i 165 selvstændige brug eller brugt af 165 personer, som saaledes hver for sig gjennemsnitlig brugte en matrikulskyld af 1.41 mark. Inddelte i klasser efter disse opgaver over, hvormeget matri- kuleret jord eller matrikulskyld en person brugte i aaret 1900, har: 94 brug en matrikulskyld af indtil 0.20 mark, l3 brug en matrikulskyld fra O.21 til 0.50 mark, l1 brug en matrikulskyld fra 0.51 til 1 mark, 25 brug en matrikulskyld fra l.O1 til 3 mark, l3 brug en matrikulskyld fra 3.01 til 5 mark, 7 brug en matrikulskyld fra 5.01 til 1O mark,