Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/151

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest14O 1.1s“rEH OG MANDALS AMT. Ved udgangen af 1895 var antallet af særskilt skyldsatte brug 215, og ved udgangen af 190O var antallet af særskilt skyld- satte brug 280 med en gjennemsnitsskyld af 0.83 mark. Gjennemsnitsværdien af sky-ldmarken var efter de officielle statistiske beregni-uger for Odde thinglag gjennemsnitlig for Tveid, Randøsund, Oddernes og Vennesla herreder: i 1891—95 3277 kr., i l893—97 3271 kr., i 1895—99 2962 kr. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i 189l. De større eiendomme, hvor der fra folketællingen i 1891 er opgaver over jordbrugsforhold, er: Vigeland, øvre, af skyld 36.38 mark. Husdyrhold i 1891 var: 3 heste, 13 storfæ, 18 høns. Udsæd i 1890 var: l hl. hvede, 1.5 hl. rug, 1 hl. byg, 7 hl. havre, 9 hl. poteter, 5O kg. græsfrø. 1ste januar 1891 havdes her l 4—hjulet arbeidsvogn, 4 2—hjulede arbeidskjærrer og l høstemaskine for slaat og skur. Til gaarden hører 16 husmandspladse. I 19O0 var her 100 frugttræer. — Dr-“ivenes, 4 særskilt skyldsatte dele, tilsammen af skyld 14.75 mark. Husdyrhold i 1891 var: 2 heste, 17 storfæ, 7 faar, 1l høns. Udsæd i 189O var: 0.5 hl. hvede, 8 hl. havre, 8 hl. po- teter, 50 kg. græsfrø. l ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 189l havdes her l 4—hjulet arbeidsvogn, 4 2—hjulede arbeidskjærrer, 1 l1østemaskine for slaat og skur. Til gaarden hører 3 husmandspladSe. MO.SGí(Y med Høist-l (l.11), tilsammen af skyld 10.14 mark. Husdyrhold i 1891 var: 3 heste, 13 storfæ, 5 høns, 2 bikuber. Ud- sæd i 1890 var: 6 hl. havre, 7 hl. poteter. l ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 2 4—hjulede arbeidsvogne og 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører 4 l1usmandspladse. Eigeland, 2 parceller, af skyld 8.73 mark. Husdyrholdi 189l var-: 1 hest, 11 storfæ, l1 faar, 6 høns. Udsæd i l891 var: 1.33 hl. byg, 2.5 hl. havre, 5.5 hl. poteter. 1 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her l 4—hjulet arbeidsvogn og 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører 1 husmandsplads. Moseid, af skyld 8.40 mark. Husdyrhold i l891 var: l hest, 1l storfæ, 4 høns. Udsæd i l89O var: 4 hl. havre, 7 hl. poteter. O.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 189l havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører 2 husmands- pladse. HBlÄ98l, 3 parceller, af skyld 7.09 mark. Husdyrhold i 189l var: l hest, 8 storfæ, 9 faar, 2 høns. Udsæd i 1890 var: 1 hl. hvede, 1.4 hl. byg, 4 hl. havre, S hl. poteter, 12.5 kg græsfrø-