Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/147

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

136 1.1sTEH OG MANoA1.S AMT. Arealet er saaledes udnyttet: Ager . . O.7 km.Z Eng . . . 2.2 » Ager og eng ........ .... 2 .9“km.? Sl(0g ........... . . 70.o » Udmark, snaufjeld, indsjøer o. s. v. . 33.3 » — 106.2 km.2 Udsæd og av1 pr. maal samt foldighed i Vennesla: Udsæd pr. maal. Av1 pr. ma-nl. Fo1dighed. Hvede . . 20 liter 2.0 hl. 10 Rug . . . 25 » 2.0 » 8 Byg . . . 25 » 2.0 » 8 Havre . . . 35 » 3.5 » 1O Poteter ..... l40 » 14.0 » l0 Udsæd af græsfrø pr. maal angives i 1900 til 8 a 10 kg. og av1 pr. maal 40O a 500 kg. hø. I senere aar er ikke meget nyland opryddet. Dyrkning og avl af engfrø er tiltaget. Brugen“ af forbedrede redskaber og maskiner er blevet al- mindeligere. Antallet af meie— og slaamaskiner var 1O i 1895, 23 i 1900 og desuden en Saamaskine. Brugen af cementerede og tætte gjødselkjældere er blevet almindeligere. Kun nogle heiegaarde er i kold vaar og høst udsatte for frost. Herredstyrelsen har angivet værdie“n af 1 maal jord til 100—130 kr. og omkostningerne ved rydningen af samme ti-l 20—8O kr. Af udyrkede strækninger særskilt egnede til dyrkning er der kun mindre arealer rundt paa forskjellige gaarde, ikke nogen større sammenhængende strækning. H jemmehavnene er tilstrækkelige. Fjeldbeiterne er her ubetydelige, men der er større strækninger fjeldslaatter, særlig paa elvens vestside under gaarden Drivenes, Bommen og Moseid. Kreaturhold samt fjærkræ i Vennesla: 1s9o. 1900. Heste . . . 55 53 Storfæ . . 470 449