Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/146

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VENNESLA HEnm-:1). 135 bækken. Nordlig for denne ligger Kraagemyraasen, 274 m., Røir- aasen og Skaar-estien. Sydlig for Drivenesbækken, vest for Vennesla- fjorden ligger Melle-maa-sen og paa grændsen mod Øvrebø herred Skulebergaasen, Moseid, Var-dehei, 309 m., med levning af en stor stenvarde, og Støleheia, 209 m. Gammel granit er det faste fjeld i Vennesla, i den syd- lige og østlige del kommer grundfjeldet ind. Her er megen sand og aur. U Vasdrag. Hele herredet hører til Ottras nedslagsdistrikt, og dette vasdrag er før beskrevet (bind I, pag. 124 og flg.). Fossefald eller stryk i herredet er Vigelands.fossen (17 m. høi), Hallands.fossen, Hunsjbssen og Helvedesfossen, hver med 10, efter en anden opgave 12 m. fald. Elven har her dobbelt løb, og hvert løb danner en fos. Andre fosser er Grovansjbssen, Fidjefossen Samt en del mindre stryk i Ottra. Indsjøer. Antallet af indsjøer, der helt eller delvis til- hører Vennesla herred, er efter karterne 26. l-I. o. h. Km. i meter. Drivenesvatn ..... . O.2 I 53 Vand syd for SkudebergaaS W . . 0.1 223 Venneslafjord ..... . O.Ö Del af Toridalselven . . . 1.1 4O Del af Jeppestølvatn . . . 0.1 135 Vand i Kverstølelven. . . 0.1 Grundevatn .... . 0.1 11i8 19 smaavande ....... 0.:3 Samlet areal år ferskvand 2.5 I Ottra gaar laksen op til Vigelandsfossen; der er noksaa meget ørret, men den er ikke god. Fiskevande med megen og god fisk er paa elvens østside Eigelan(lsvatn og Grun(Ievatn, paa Vestsiden Drivene.sWvatn og Naspevam. Fiskene i vandene og elven er laks, ørret, abbor og aal. Dyrkbart land ligger i Toridalen og mellem heierne paa Toridalselvens østside. Jordsmonnet er terrassesand, aur og elvegrus. I dalen paa begge sider af Ottra er næsten udelukkende sandjord og lidt myr. I sognets søndre del er den tildels ler- holdig. Paa heiegaardene i nord og den nordøstlige del er myr- jord og sandholdig muldjord.