Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/145

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

-O 134 I‘1STER OG MANDALS Aa-1T. paavises som forled i Vinsnes (Vindelsnes) i Fet, Vensaas i Bærum og Vendelsund mellem Brønnøen og Nesøen i Asker og Vinnu1— stadi Asker. Vindill maa have betydet noget krummet eller bøiet. Lá, genitiv lár, forekommer i det gamle sprog om strand- vandet ved havet, i talesproget nu om sumpvand. Maaske kunde Vennesla efter dette have hentydning til den bøining, Ottra gjør i Venneslafjorden, og betegnet det krumme vand ved stranden. Vennesla herred ligger paa begge sider af Toridalselven. Herredet er et indlandsherred. Vennesla kirke ligger omtrent i herredets midte og under nordlig bredde 58Ò 16‘ 26“ og under længde vest for Kristiania meridian 2Ó 44‘ 31“. . Vennesla herreds største udstrækning fra nord til syd er 16.8 km. og fra øst til vest 10 km.W Vennesla herred omgives af ()d(lernes, ()vrebø, Hov-mees, Ive- land, Birkenes og Tveid herreder. Af herredets samlede areal, 106.2 km.2, er: Fastland ....... 105.7 km.2 Øer: I T oridalselven ogi flere andre smaavande ...... O.5 » Vennesla herred naar intetsteds større høide end ca 35O m. Toridalselvens eller Ottras da-lføre gjennemskjæ1—er herredet fra nord mod syd. l Landet paa østsiden af Ottra, har sine største høider i den nordlige del; her naar nær amtsgrændsen Røseheia 332 m., sydvestlig for denne følger Aamdalsheia, 303 m., og nærmere Ottra, SvartUernheia. Nær grændsen mod Birkenes ligger Kabroheia og Høiaasheia, de to sidste paa nordsiden af Eige1andsvatn. Paa sydsiden af dette vand ligger Hesfeheia paa grændsen mod Tveid. Andre aaser og heier paa grændsen mod Tveid længer syd er: Stump- aasen, Barliheia, Arbaalkollen og Sletteheia, 263 m. Der er en del dyrkba1—t jordsmon i den her omhandlede strækning. ɔ ()ttras daZj2)re er i den nordlige del af Vennesla herred et trangt skar; længere syd, navnlig omkring Venneslafjord og søn- denfor Vigelan(lsfoss udvider dalen sig, og her ligger de fleste af Vennesla herreds gaarde. Landet vestenfor Ottra gjennemstrømmes af Drivenes-