Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/144

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VENNESLA HERREn. 133 gjenvei mellem de to herreder. Den rodelagte .Aurebækvei, der af Setesdalsbanen krydses i planovergang, er oparbeidet i 1876 med en bredde af 2.5 m. og største stig-ning ca. 1: 7; længden ud- gjør 2.9 km. Den samlede længde af rodelagte bygdeveie inden 0ddernes herred udgjør saaledes for tiden ca. 21.5 km. Andre kjørbare veie. Foruden en af militærvæsenet i 1898 anlagt kjørevei fra hovedveien østenfor Kristiansand til JIarviken “flaadestation ved Tovdalsfjorden, med bredde 3 m., største stigning l: 8 og længde 1.2 km., findes kun endel spredte gaardveie af mindre betydning, saaledes en fra Øvre til Nedre K(mgsgaard, der forbinder de derværende 2 rodelagte veie. Den forhenværende hovedvei fra Oddernes kirke over Gilsvatn ved- ligeholdes nu kun paa den korte Strækning over Gimlemoen til Jægersberg, men er forøvrigt forfalden siden anlægget af den rodelagte vei Gil-Eide bro. Der er ikke mange rideveie; heistrækningerne i Oddernes herred er uveisomme. Ridevei eller vei farbar med hest gaar fra Kjos til Holsskogen, hvorfra fodsti over V(mnemyr til Søgne kirke. Bygdeveien til Aurebæk fortsættes som taalelig ridevei: Over Røiraas i Søgne til Stokkeland. “ Over Rypestøl til Hortemo ved bygdeveien gjennem Greipstad i Søgne herred. Gaardveien til Sødal fortsættes som daarlig fodsti langs Tori- dalselv til Skr-aastad og videre til Kvarstein ved hovedveien. Fra Grovatn over Glattetr(e til Hans fører en daarlig fodsti. 0ddernes herred vari 1899 delt i 6 skolekredse med 631 undervisningsberettigede børn, 9 lærere, 4 lærerinder. Vige1and brug havde i 1899 1 skolekreds med 42 undervis- ningsberettigede børn, I lærer. Vennesla heri-ed. Vennesla herred (106.17 km.2, i 1891 1492 indbyggere, i 19OO I953 indbyggere) udgjør VeYmesla sogn af Øvrebø pr(estexeld. Det er en del af ()ddemes og Vennesla lensmandsdistrikt og en del af Odde thinglag. Vennes1a gamle navn er efter gjætning af professor O. Rygh Vin(lilslár sökn. I saa tilfælde er det sammensat af Z—indill eller vendill, der kun