Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/142

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

ODDERNES Hr-:RnEn. 131 væsentlig falder indenfor Kristiansands bymark, er veien paa den ene side forsynet med fortaug. Fra bygrændsen ved Kolsdal vestover til Greipstad grændse ved Bukstensdalen har veien en længde af 5.0 km. I ældre tid laa postveien østfra til Kristiansand paa den østre side af Tovdalsfjord til Torsvig, hvor der roedes over fjorden til Vige. Den blev nedlagt, saavidt vides, 1794—-97 og da omlagt paa vestre side af fjorden fra Gjusnes til Kristiansand med færge- sted over Kjevigfjorden til IØeuig i Tveid. Den passerede da Vollavatn og Oddernes kirke og“ laa nogenlunde, som den nu er anlagt. Paa grund af isforholdene paa Kjevigfjorden blev den som postvei nedlagt 1804—1807 og omlagt fra Oddernes kirke om Jægersberg og Gil, hvilken igjen blev nedlagt i 187O. Den setesdalske hovedvei fører fra Kristiansan(l til gaarden Strai som en gammel, i det store og hele taget flad grusvei med 5 m.s bredde, hvoraf dog enkelte korte bakkepartier har stig- ninger indtil 1: l0. De første 5 km. indtil Langemyr falder inden Km2stiansand byterritorium. Paa strækningen fra Strai til herredsgrændsen med Øvrebø, hvor veien først følger 0ttras vestside indtil Mosby, men senere Svinger i nordvest op gjennem Høieelvens dalføre, er den i l858, 1866—67 og l872—-74 delvis omlagt som chaussee med maximumsstigning l: 15; forbi Høie fabriker gjenstaar dog endnu enkelte ældre partier med større stigning. Kjørebredden er 4.4 m., der i vanskeligt terræn er indskrænket til 3.8 og 2.5 m. Mellem Langemyr og Mosby krydses hovedveien ikke mindre end 4 gange i plan af Setesdalsbanen. Veiens samlede længde inden Oddernes herred er 9.5 km. Hovedvei fra Mosby ved Setesdalsveien til Vegusdal i Nede- nes amt falder paa stykket mellem Mosby og Vennesla grændse ved Kvarste-in bro over 0ttra inden Oddernes herred. Veien er omlagt som chaussee i 1890 med 4 m.s bredde og største stig- ning 1: 25; længden inden herredet udgjør 1.3 km. Den samlede længde af Oddernes herreds hovedveie udgjør saaledes 23.6 km. Andre rodelagte kjøreveie. Med rodelagte bygdeveie er 0ddernes, hvor bebyggelsen væsentlig samler sig langs kysten samt i Toridalen, forholdsvis vel forsynet; en undtagelse danner alene den ca. 8 km. lange Strækning langs Ottras østside fra Egsl’ø til Vennesla grændse, hvor vedkommende gaarde endnu i det væsentlige er henviste til at benytte vandveien; for de øverste gaarde er der dog anledning til ved overfærgning at komme i for- bindelse med Setesdalsveien eller Mosby jernbanestation. For den nedenfor liggende Strækning er derimod forholdene siden jern-