Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/139

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

128 1.1STEH OG MANDALS AMT. mark. .4ugland, om-e, af skyld 3.77 mark. Augland, øvre, af skyld

 mark. A—m“ebæk, af skyld 3.89 mark. ])alene (.1.15), skives al-

mindelig Dallan(l, Daland, med Mosby, ytre (3.15), tilsammen af skyld 4.3O mark. Mosby, øv“re, af skyld 3.47 mark. Mosby, Gri-e, flere parceller, tilsammen af skyld 3.14 mark. Mosby, øv1“e, af skyld 3.22 mark. 2lIoshy, om-e, af skyld 3.01 mark. Mosby, ytre, af skyld 4.48 mark. Mosby, ytre, af skyld ’3.1Ö mark. Haa-9, af skyld 3.43 mark. Glattet*ræ, udtales Glaftri, af skyld 3.3() mark. Ski-a(1sta(l, brugsnavnene Tcmgm, Lerbæk og Eeîjetangen, af skyld 3.87 mark. Skraastad, af skyld 3.6O mark. Skraastad, af skyld 4.28 mark. Skraasta(l og l’ræstøen, af skyld 4.02 mark. Lie-ne, af skyld 4.58 mark. Sødal, af skyld 4.83 mark. Sødal, af skyld 4.89 mark. Sødal, 2 parceller, af skyld 3.28 mark. Sødal. af skyld 4.79 mark. Gil, skrives ogsaa Gill, udtales Jel. af skyld 3.09 mark. Gjus)1es, af skyld 4.90 mark. Gjusnes, af skyld 4.2:3 mark. Sommerro, af Kongsgaards pare(Zller, af skyld 4.89 mark. Præst- vigen, af Kongsgaards pareeller, af skyld 3.08 mark. Myren, af Kongsgaards parCelter, af skyld 3.25 mark. Lunde, af Kongsgaards par(“eller, af skyld 4.28 mark. Solberg, af Kongsgaards par-(“eller. af skyld 3.20 mark. I“’erners minde og Øvre I—’laten af Kongsgaards par(äeller, af skyld 4.68 mark. Heller ikke til disse 39 brug er der opført at tilligge hus- mandspladse. ’ Gamle gaardnavne i Odder11es l1erred er: l . Mebø Me()albýr. 2. Skaalevig *Sk(ilam’k. 7. Møvig *2lIjd1?ik (2) (skr. Mynuyk 15 113. I l. Vaaje V(ígr. 12. Kjos *Ixjö.s.v. G 13. Augland Aukland. l4. Fiskaa *Fisk(í (skr. (( f Fiskaal i Aslak Bolts jordebog). 35. Gi1 Gil 36. Greppestøl GrPppastǫ()ul l . 38. Præstegaarden Otr1me.c. 46. Narvigen *Knarrvik. Oldfund i Odderues herred: Stenal(ler ..... . 2 Broncealder . . . . O xEldre jernalder . . 3 Yngre jernalder . .... O — Tilsam men 5