Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/138

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ODI)I—2RNES I—II—JRRED. I27 anvendtes til kjøkkenhavevækster, 12 frugttræer. Husdyrhold: l hest, 6 storfæ, 5 høns. 3dje december l900 havdes her I en- spændt 4—hjulet arbeidsvogn, 3 2—hjulede arbeidskjærrer og l slaamaskine. Gjusnes, af skyld 7.24 mark. Udsæd: 3 hl. havre, 4 hl. poteter, 20 kg. græsfrø. Areal af have 15 ar, 5O frugttræer. Husdyrhold: 1 hest, 9“ storfæ. 3dje december l9OO havdes her 1 enspændt 4—hjulet arbeidsvogn, 2 2—hjulede arbeidskjærrer og 1 slaamaskine. Boligheden, gaardnavnet er Kongsgaard, af skyld 5.62 mark, med en parcel af Kuholmen (0.01), tilsammen af skyld 5.63 mark. Udsæd: l bl. hvede, 2 hl. havre, 8 hl. poteter, l ar til gule- rødder, 12 ar til turnips, l ar til kaalrabi. Areal af have 20 ar, hvoraf 2 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster, 67 frugttræer. Husdyrhold: l hest, 9 storfæ, l gjet, 2 svin, 27 høns. 3dje december 19O0 hav-des her 2 enspændte 4—hjulede arbeidsvogne, 2 2—hjulede arbeidskjærrer og 1 slaa— og meiemaskine. Fr-ydenlund, gaa-rdnavnet er Kongsgaards par-Celler, af skyld 5.94 mark. Udsæd: 0.5 bl. hvede, O.5 bl. rug, l hl. havre, 5 hl. poteter, 2O kg. græsfrø. Areal af have l ar, hvoraf 0.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster, l2 frugttræer. Husdyrhold: l hest, 6 storfæ, 5 hens. 3dje december 190O havdes her l tospændt 4—hjulet og 1 enspændt 4—hjulet arbeidsvogn, l 2—hjulet arbeidskjærre og l slaa— og meiemaskine. — Bjæ“ndalen, gaardnavn Fryden(Ial, af skyld 5.7O mark. U(l- sæd: 1 bl. hvede, 3 bl. havre, l hl. hav-re til grønfoder, 5 hl. poteter, 2O kg. græsfrø. Area1 af have 20 ar, hvoraf 4 ar an- vendtes til kjøkkenhavevækster, 85 frugttræer. Husdyrhold: l hest, 7 storfæ, l svin, ll høns, 6 bikuber. 3dje december 19()O havdesW her l enspændt 4—hjulet arbeidsvogn, 2 2—hjulede arbeids- kjærrer, 1 slaa— og meiemaskine og 1 saamaskine. Bjørndalen, gaardnavn Frydendal, af skyld 5.7O mark. U(lsæd: O.5 hl. hvede, 2 hl. havre, 0.5 bl. havre til grønfoder, 4 hl. poteter. lå kg. græsfrø. Areal af have l5 ar, hvoraf 2 ar anvendtes til kjekkenhavevækster, 52 frugttræer. Husdyrhold: l hest, 5 storfæ. 10 høns. 3dje december 1900 havdes her 2 2—hjulede arbeids- kjærrer og l slaa— og meiemaskine. Der ligger ikke husmandspladse med jord til andre gaarde end præstegaarden Følgende 39 brug har mellem 3 og 5 mark i matrikulskyl(l: Men-ig, af skyld 4.07 mark. Møvig, af skyld 4.99 mark. I“’aaje (se foran) af skyld 3.87 mark. Z—121gZ(t7ld, ytre, skrives al- mindelig ((yland, af skyld 3.20 mark. Augland, ytre, af skyld 3.84 mark. Auglan(l, yIre, af skyld 3.77 mark. Fiskaa, af skyld 3.40 mark. I‘Wiskaa, af skyld 3.52 mark. Strai, ylre, af skyld 3.93