Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/137

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

126 I.ISTI—3R OG MANDALS AMT. hvoraf 1 ar anvendtes til kjøkenhavevækster, 3O frugttræer. Husdyrhold: l hest, 8 storfæ, l svin, 4 høns. 3dje december 1900 havdes her l enspændt 4—hjulet arbeidsvogn, 2 2—hjulede arbeidskjær1—er og l slaa— og meiemaskine. Stra-i, ytre, af skyld 6.38 mark. Udsæd: 0.7 hl. hvede, O.6 bl. rug, 3 hl. havre, l1 hl. poteter, 5O kg. græsfrø. Areal af have 2.5 ar, som anvendtes til kjøkkenhavevækster, 16 frugttræer. Hus- dyrhold: 1 hest, 9 storfæ, 3 høns. 3dje december 19O0 havdes her 1 enspændt 4—hjulet arbeidsvogn, 3 2—hjulede arbeidskjærrer og l slaa— og meiemaskine. Sl*rai, øvre, af skyld 9.20 mark. Udsæd: l.39 bl. hvede, 5.56 hl. havre, 7 hl. poteter„ O.5 ar til turnips, O.5 ar til andre rodfrugter, 3O kg. græsfrø. Area1 af have 13.8 ar, hvoraf 7 ar- anvendtes til kjøkkenhavevækster, 56 frugttræer. Husdyrhold: l hest, 12 storfæ, 3 svin, 3O høns. 3dje december 1900 havdes her 1 enspændt 4—hjulet arbeidsvogn, 3 2—hjulede arbeidskjærrer og 1 slaa— og meiemaskine. Strai, øvre, af skyld 9.2O mark. Udsæd: l hl. hvede, 3 hl. havre, 15 hl. poteter, l ar til turnips, 25 kg. græsfrø. Areal af have 2.5 ar, hvoraf l.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster, 8O frugttræer. Husdyrhold: l hest, 9 storfæ, 2 svin, 20 høns. 3dje december 1900 havdes her l enspændt 4—hjulet arbeidsvogn, 2 2—hjulede arbeidskjæ1—rer og l slaa— og ineiemaskine. Aar-ebæk, skrives almindelig Øvreb(ek, af skyld 5.61 mark. Udsæd: 0.3Ö hl. hvede, 1.05 hl. byg, 3.48 hl. havre, 3.48 hl. po- teter, 1.8 ar til turnips, 1O kg. græsfrø. Area1 af have 1.2 ar, hvoraf 1 ar anvendtes til kjekkenhavevækster, 13 frugttræer. Hurdyrhold: 1 hest, 1O storfæ, 2 faar, l hene. 3dje december 190O havdes her 1 enspændt 4—hjulet arbeidsvogn, l 2—hjulet arbeidskjærre og 1 slaa— og meiemaskine. Jæger-.9berg, af skyld 9.16 mark. Udsæd: 0.75 hl. hvede, 2.5 hl. havre, 4 hl. poteter, O.5 ar til gulerødder, 0.25 ar til kaalrabi, 7 kg. græsfrø. Areal af have 1 ar, hvoraf 0.75 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster, 4O frugttræer. Husdyrhold: 3 heste, 4O høns, 3 ænder, 4 gjæs, 1 kalkun, 8 bikuber. 3dje december 1900 havdes her 3 enspændte 4—hjulede arbeidsvogne og 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Gil, skrives ogsaa G“ill, udtales Jel, af skyld 5.66 mark. Udsæd: 1.25 hl. hvede, 4 hl. havre, 2.5 hl. poteter, 20 kg. græsf1—e. Areal af have l0 ar, 25 frugttræer. Husdyrhold: l hest, 7 storfæ, 11 høns. 3dje december 19O0 havdes her 1 enspændt 4—hjulet arbeidsvogn, I 2—hjulet arbeidskjærre og l slaamaskine. Gil, skrives ogsaa Gill, udtales .]el, af skyld 5.6O mark. Udsæd: 1 hl. hvede, 2 hl. havre, O.5 hl. havre til grønfÖder, 3 hl. poteter, 13 kg. græsfrø. Areal af have 8 ar, hvoraf l ar