Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/13

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

4 1.1STEB OG a1ANnA1.S AMT. Da Kristiansand by ligger 8Ò O‘ 0“ øst for Greenwich, og da landets normale tid efter loven af 29de juni l894 er Green- Wichs tid forøget med en time, ligger den normale tid i Kristian- sand 28 minuter skjævt “i.forhold til solen eller til stedets sande tid, eller klokken blev 1—ste januar 1895 rykket 28 minuter tilbage. Byen omgives af ()(l(lernes og Sogne herreder. “ GW]’(R7l(l-S’(;’l’l)ý67l mellem Oddernes og IÖ’‘l-S’Zl(lYlS(Ul(l gaar fra toppen paa Vardeheia mod østsydøst, følger saa fjeldfoden langs Fidje- -fjordene ved den vestlandske hovedvei, gaar videre oppe i heien nord for Gurpe(lalsjjordene, videre mod østsydøst over heien og over den sydligste del af Nedre Eigevatw, videre i høiden mel- lem Hanevigen og Kolsdalen ned til den vig, hvori Koldalsb(ekkere falder ud. Grændsen gaar saa midtfjords ud Dybingen, bøier søndenom og rundt Odderøen og midtfjords op Østerham2—en til 0ttra, som er grændsen til gaarden Pr(esteen. Herfra gaar grænd- sen mod sydvest langs nordsiden af Grundevatn til nedimod bæk- ken fra Bjortjern, gaar saa ned i dalen og skjærer Setesdalsveien mellem gaardene Dalene og Langemyr, gaar saa op heien paa vest- siden af veien og sydvest langs sydenden af Lange(jem og nord- vestsiden af Krog-uatn og træffer græn-dsen mod Søgne herred ca. 1 km. ret i vest for Graamanden (Groheia). Herfra gaar grændsen mellem Søgne herred og Kristiansand mellem pladsene Steinm-en og Lindebakken samt videre over heien til Va“)’(l8hOi(l, hvor grænd- sen mod Oddernes begynder. Byen og dens gaden Siden de store ildebrande i 188O og 1892 har Kristiansand forandret udseende. Den voldsomste af disse ildebrande, den i 1892, ødelagde næsten halvdelen af byen; mur- huse reistes istedet, og derhos opstod senere en ny liden træby udenfor firkanten, paa reberbanens tomter. Faa byer har saa regelmæssige gader og en saa regelmæssig inddeling som Kristiansa-ud. Ved denne regelmæssighed bliver den ene gade temmelig lig de andre, hvilket virker kjedeligt Denne regelmæssighed og de brede gader skulde være en beskyt- telse under ildsulykke, og dog har byen havt voldsomme ilde- brande. Ved de regelmæssige gader dannes 54 kvartaler, som er retvinklede og omtrent lige store; for at give plads til torvet er tre af dem noget mindre. Gaderne er 15 meter (24 alen) brede med undtagelse af ydergaderne, nemlig Elvegaden, Østre og Vestre Strandgade, der er 772 meter (12 alen) brede. Vestre Strandgade har en længde af 772 meter, Østre Strandgade 704 meter, Tordenskiolds gade 773 meter og Elvegaden 7l7 meter. Den bebyggede del af byens territorium har Toridalselven i nordøst, Vestre havn i sydvest, medens den mod sydøst be- grændses af Østre havn og mod nordvest støder op til Baneheia.