Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/118

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

RANDØSUND HERRED. 107 Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaar(l- navne 2 Aannen-ig (udtales .4aV(je-), maaske af mandsnavnet Arm eller ()1—n. Beinestad, af mandsnavnet Beini, Beinir. — Bjørnestad, sandsynligvis af et af mandsnavnene Bjørn eller Bjarni, eller maaske af dyrenavnet Iýǫrn. F rikstad kan komme af mandsnavnet Friðrekr eller af kvinde- navnet Friða. „ Sjursøen, af mandsnavnet Sigm”()r. Sodej’ed, sandsynligvis af mandsnavnet Söt“i, men kan maaske forklares af elvenavnet Sota. Tor.s“viyen, sandsynligvis af mandsnavnet þörir, maaske ogsaa af þöra eller þör()r. Det samme er tilfælde med Torsøen. Oldfund: “ Stenalder . . . O Broncealder . . . . O .:Eldre jernalder . . 1 Yngre — . . . l Su m 2 Fundet fra ældre jernalder er fra en haug med stensat grav- kammer paa RamIøm; her fandt man 2 lerurner, en flngerring af guld, jernstykker, blandt andet af et sværd, samt en liden rød pen-le. F undet fra yngre jernalder er fra Friksta(Z; i en hob af store stene uden spor til begravelse fandt man stykker af et enegget sværd med hjalt, et økseblad og en sværddopsko af je1—n. Randøsun(l (Frikstad) kirke er en korskirke af træ, 2u m. o. h., opført l864, med 5O0 siddepladse. Randøsund er et nyt kirkesogn, det er udskilt fra Oddernes, Tveid og en liden del fra Høvaag. Veie. I heri-edet er ingen hovedveie. Andre kjørbare veie. Af kjør-bare gaardveie fiudes saagodtsom ingen; fra bygdevei nr. 4 ved østenden af Drange- vatn fører dog en tarvelig grusvei i sydøstlig retning til gaarden Vatne, hvilken vedligeholdes privat og benyttes til by— og kirke- vei af endel omliggende gaa-rde. Andre rodelagte kjøreveie. Randøsund er væsentlig i den sidste menneskealder blevet forsynet med et bygdeveisnet. der i nord staar i forbindelse med Tveid herred, i øst med Hø- vaag i Nedenes amt og i vest, ved Vige færgeSted over TovdaIS— fj0rden, med Oddernes og Kristiansand. Da jordbu11den gjennem-