Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/116

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BAN1)øsCN1) HEHBE1). 105 llte mai 1838 og blev 16de mai samme aar begravet paa Vor F relsers gravlund. Ben-hu.s, af skyld 6.04 mark. Udsæd: O.7 hl. hvede, 4.2 hl. havre, 7 bl. poteter, 1 ar til gulerødder, l ar til kaalrabi, 1 ar til andre rodfrugter, 13 kg. græsfrø. Havens areal var 23 ar, hvoraf 3 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. I haven var 60 frugttræer. Husdyrhold: 1best, 8 storfæ, l svin, 32 høns. 3dje december 19O0 havdes ber 3 2—hjulede arbeidskjærrer og 1 slaa- og meiemaskine. Timenes, øvre, af skyld 5.97 mark. Udsæd: O.7 hl. hvede, 6 hl. havre, 5.7 hl. poteter, O.3 ar til gulerødder, O.1 ar til turnips, 0.2 ar til kaalrabi, O.—l ar til andre rodfrugter, lå kg. græsfrø. Have 16 ar, hvoraf l ar anvendtes til kjøkl(enhavevækster. I haven var 46 frugttræer. I—Iusdyrhold: l best, 9 storfæ, l svin. 3dje december 19OO havdes 1 en-spændt 4—hjulet arbeidsvogn, 2 2—hjulede arbeidskjærrer og 2 s1aa— og meiemaskiner. Timenes, ne(lre, af skyld 9.26 mark. Udsæ(l: 2.5 bl. bland- korn, l.5 bl. poteter, O.5 ar til gulerødder, 0.5 ar til kaalrabi, 0.5 ar t-il andre rodfrugter, 15 kg. græsfrø. Have 7.5 ar, hvoraf 1.Ö ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. I haven var 2O frugttræer. Husdyrhold: 1 hest, 2 storfæ, 10 høns. 3dje december havdes 2 2—hjulede arbeidskjærrer og l slaa— og meiemaskine. B(’l‘NPSZG(Z, af skyld 5.80 mark. U(lSæd: l hl. bvede, 4 bl. havre, l(l bl. poteter, l ar til gulerøder, 1 ar til kaalrabi, l ar til andre rodfrugter, 2O kg. græsfrø. Have 2O ar, hvoraf 3 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. I haven var 8O frugttræer. Husdyrhold: 1 hest, 10 storfæ, 2 svin, 5 bøns, l bikube. 3dje december 19OO havdes 1 enspændt 4—hjulet arbeider-ogn, 2 2—hjulede

1rbeidskjærrer og l slaa— og meiemaskine.

LykkPdrang, skrives ogsaa Lykke(Ir(mg(—, af skyld 8.21 mark. Udsæd: l hl. bved.e, 4.17 hl. havre, O.85 hl. havre til grønfo(ler, 8.34 hl. poteter, O.25 ar til gulerødder, 1.5 ar til turnips, 0.25 ar til andre rodfrugter, 20 kg. græsfrø. Have 2O ar, hvoraf 2 ar an- vendtes til kjøkkenbavevækster. I haven var 75 frugttræer. Hus- dyrbold: 1 hest, 9 storfæ, l svin, 1O høns. 3dje d(1cember ]sm0 havdes ber I enspændt 4—bjulet arbeidsvogn,:2 2—hjulede arbeids- kjærrer og en halv slaa— og meiemaskine. Vafne, af skyld 6.39 mark. Udsæd: 0.5 bl. bvede, 0.5 hl. rug, 3.5 hl. havre, O.25 bl. havre til grønfoder, 4.5 hl. poteter, 0.6 ar til gulerødder, 0.8 ar til turnips, 0.6 ar til kaalrabi, 0.02 ar til andre rodfrugter, l2 kg. græsfrø. Have 5 ar, hvoraf 2.8 ar anvendtes til kjekkenhavevækster. I haven var 2O frugttræer. Husdyrhold: l best, 8 storfæ, 6 faar, 2 svin, 7 høns. 3dje de(—ember 19OO havdes ber 2 2—hjulede arbei(lskjærrer og l slaa— og meiemaskine. Friksta(I, skrives almindelig þ’T’ígSZ(1—((, af skyld 3.99 inark, og