Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/106

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

RANDøSUNI) HEBREI). 95 Øer: Torsø . . . . O.4 km.2 Kalvø, ytre . . O.1 » Ramsø, østre . . . 0.7 » Ramsø, vestre . . O.6 » Herø . . . . O.5 » Dvergsø .... . O.2 » Lyngø ..... . O.2 » 4 øer i Draugevatn . . O.1 » 82 øer i saltvand . . . O.6 »

.

Samlet areal af øer ..... 3Þ.4 km.9 Randøsund herred ligger vest for Kvaasefjorden og øst for den til Kristiansand indgaaende fjord med Tovdalsfjord. Mod syd støder herredet til havet. Herredet er i det hele lavt, med aaser, mindre dalfører og indsjøer. Herredets sydlige del bestaar af flere forholdsvis store øer, Tor-søen, Ran(løerne, Hei-øen, Doergsøen med flere mindre øer. Der er en hel del mindre forsænkninger, som oftest er op- tagne af indsjøer, saaledes Sokkevatn og Drangsvatn. Høider er: Sodaasen, 85 m., vest for Kvarenesfjord, Dels- varden, 109 m., øst for Randøsund kirke, Roksheia, 123 m., nord- øst for Drangsvatn, Gr“umaasm i herredets nordvestlige del paa grændsen mod Tveid. Af heri-edets øer har Lyngø 1 gaard, Præstø og S.jursø 1 gaard, disse 3 øer ligger ligeoverfor Kristiansand; ved Randøsund herreds sydkyst ligger Dvergsø, Hei-ø, Vestre og Østre Raade og Torsø, hvilke alle er beboede. Herredet ser fra havet nøgent ud, men det har adskillig skog af furu, birk og or og ikke lidet ek. Ekebark afhændes. Der er vakre partier i herredet i forsænkninger og omkring indsjøer, hvor løvskog og furuskog dækker knauserne. Randøsund herred har gneislag, som falder svagt mod vest, og skraaningerne er derfor svage paa Vestsiden af smaaknauserne, medens affaldet mod øst er steilt. Ved en sænkning af Va.s“vatn ved gaarden Vatne blev i 187O under gravningen ca. 8 m. o. h. fundet dele af en hvalskelet. Det laa ca. l m. dybt. R—andøsund herreds Vasdrag er smaabække; de fleste har lidt ørret. Indsjøer. Efter karterne er der 2O indsjøer, der helt eller delvis tilhører Randøsund herred. De største er de to Dr(mgsvøtn,