Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/104

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

’I’VEID HERRED. 93 .Aalefl(er ved Tovdalsfjordens bund om1agt som god grusvei med 3.8 m.s bredde og største stigning 1:20. Fra Aalefjær til 0ddernes grændse ved Gilsvatn blev veien i aarene 1869—7O omlagt som chaussee med kjørebredde 4.4 og 3.8 m., delvis indskrænket til 2.5 m.; største stigning er ogsaa for dette stykke 1: 20. Ved Kraagebue)2 fører veien over Tovdalselven paa en buebro af træ med 2 spænd paa 32 m.s længde og 4 m.s kjørebredde; herfra til Gilsvatn findes talrige mindre broer. Ved Dr(mgsholt fører veien paa en lang fylding med 2 broer (Kilebroeme) over en evje af Tovdalselven. Den samlede længde af Tveid l1erreds hovedveie er saaledes 17’.—i km. Andre rodelagte kjøreveie. I Tveid findes følgende rodelagte bygdeveie: 1. Fra hovedveien sydover langs østsiden af Tovdalselven, forbi herresædet Huen og anløbsstedet Knæ-estad til Randøsund grændse ved Timenes, hvorfra fortsættes inden sidstnævnte herred, kfr. bygdevei nr. 2 i Randøsund. Indtil Knarestad, hvor veien er mest benyttet, er den oparbeidet før 1850 med vekslende bredde og største stigning ca. 1:7; derfra til Randøsund grændse er den af nyere datum med 2.6 m.s bredde og stigning sjelden over l: 1O. Den samlede længde udgjør 10 km. 2. Fra hovedveien omtrent i krydset med foregaaende vei fører en kort rodelagt Veistump ned til elven ved Lundsh.augens almen- ning, væsentlig benyttet for lastetrafik. Bredden udgjør 2.6 m. og længden 0.2 km. 3. Fra hovedveien ved Kraagebuen fører nordover langs Tøv- dalselvens vestside til gaarden Foss en nyanlagt, men bakket og tarvelig vei med 2.6 m.s bredde, største stigning l: 7 og længde 2.5 km. 4. Fra Foss haves ogsaa privat færgested over til hovedveien ved Drangsholt. 5. Fra hovedveien ved Ryen fører sydover langs Tovdalselvens vestside en vei til IØevig med 2.6 m.s bredde og største stigning ca. l: 8; længden udgjør 3.8 km. 6. Fra hovedveien ved Aalefjær fører bygdevei i nordlig retning om Lømsland til amtsgrændSen ved Erklev, hvorfra fortsættes til Roas-eland og Svaland i Birkenes. Veien, der paa en længere Strækning følger nedlagt hovedvei, har en bredde af 2.6—3.8 m., største stigning 1:8 og en længde af 7.4 km. Den samlede længde af Tveid hei-rede bygder-eie udgjør saa- ledes 23.9 km. Andre kjørbare veie. Da bebyggelSen væsentlig ligger samlet langs de rodelagte veie paa begge sider af Tovdalselven,