Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/101

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


9O LISTER 0G MANDALS AMT. Aalej)’ær, af skyld 5.45 mark. Husdyrhold i l89l var: 1 hest, 6 storfæ, 2 faar, 3 høns. Udsæd i 189O var: 0.50 hl. hvede, 1.5 hl. havre, 4 hl. poteter, 5 kg. græsfrø. O.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. .4alej)ær, af skyld 6.35 mark. Husdyrholdi l891 var: 1 hest, 5 storfæ, 4 høns. Udsæd i 1890 var: 0.75 hl. hvede, 1.5 hl. lIavre, 4 hl. poteter, 6 kg. græsfrø. O.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. . Kl(Y), med en parcel Spælen (0.(l8) af Borgen, tilsammen af skyld 7.83 mark. Husdy1—hold i 1891 var: 1 hest, lO storfæ, 2 høns. Udsæd i 189O var: O.7 hl. hvede, O.7 hl. l)yg, 1.7 hl. ham-e, 5.5 hl. poteter, 3 kg. græsfrø. 0.3 ar anvendtes til kaal- rabi og gulerødder. Lømsl(md med Loneholte)2e, af samlet skyld 11.22 mark. Hus- (lyrhold i 1891 var: 2 heste, 9 sto1—fæ, 5 faar, l svin, 4 hens, 1 bikube. Udsæd i 189O var: 1 hl. hvede, 1 hl. rug, 3 hl. havre, 5 hl. poteter, 15 kg. gi-æsfrø. O.5 ar anvendtes til næper. L(1msland, 2 dele med Tzma og en anden liden parcel, til- sammen af skyld 13.27 mark, samt en bortleiet plads Dalen Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 12 storfæ, 11 faar, 1 svin, l3 høns. Udsæden i 1890 var: 1.5 hl. hvede, 1.7 hl. byg, 4.5 hl. hav1—e, 6 hl. poteter, 20 kg. græsfrø. 1 ar anvendtes til kaalrabi. f Rjelle, af skyld 9.18 mark. HuSdy1—hold i 1891 var: 2 hest-e, 1O storfæ, 7 høns. UdSæd i 1891 var: O.70 hl. hvede, 4.5 hl. 11avre, 5.5 hl. poteter, 8 kg. græsfrø. O.5 ar anvendtes til kjøk- l-:enhaVevækster. ]åjelle, af skyld 7.5O mark. Husdyrhold i l891 var: 2 heste, 7 storfæ, 2 faar, 4 høns. Udsæd i 189O var: O.7 hl. hvede, 2 hl. havre, 5.5 hl. poteter, 6 kg. græsfrø. 1 ar anvendtes til kaalrabi. 31 gaarde har en matrikulskyld over 3 skyldmark, men mindre end 5 mark. 2lIonehaven, af skyld 3.54 mark. Hamre, af skyld 3.98 mark. Klemhaven, af skyld 3.91 mark. Ve med Kl(1vshaven, af skyld 4.10 mark. Neset, af skyld 4.70 mark. Ve (2 parceller), af skyld 3.38 mark. V(Þ, af skyld 4.51 mark. Ve, af skyld 4.11 mark. V(—, af skyld mark. Ve, af skyld 4.29 mark. Ve, af skyld 3.52 mark. ])mmestad, af skyld 4.39 mark. Dem-estad, af skyld 4.20 mark. ])øm2es(ad, af skyld 4.16 mark. Drangsholf, af skyld 3.63 mark. Dr(mg-sh()lf, af skyld 4.94 mark. ])I’(lIlgShOlff med Kilaasen (0.12) og en anden særskilt skyldsat parcel (0.25), af samlet skyld 3.79 mark. Foss med Bar-mneC?an(l (O.31), af skyld 3.87 mark. Saudnes, af skyld 3.91 mark. Kart“en, gaardnavn Ryen, med Karten af Borgen, af skyld 3.25 mark. Ryen, af skyld 3.55 mark. Borge-